Μνημόσυνος λόγος εις Γεώργιον Ν. Χατζιδάκιν by Φάβης, Βασίλειος Publication: Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1941 . 44 σ. , Τόμος 30 (1964) | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανάλεκτα φιλολογικά: by Φάβης, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1941 . 32 σ. , Τόμος Ε'(1940) 51-80 | Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συντακτικαί παρατηρήσεις εις το γλωσσικό ιδίωμα Φαράσων. by Φάβης, Βασίλειος Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1948 . 19 σ. , Τόμος ΙΗ (1948) 173-191 Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha