΄Υμνοι εκδιδόμενοι εκ πατμιακών κωδίκων μετά προλεγομένων...Τόμ. Α΄-Β΄. by Ρωμανός ο Μελωδός Publication: Αθήνα: Μυρτίδης, Μηνάς, 1952 . 2 τ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εις μνήμην Κ.Αμάντου 1874-1960 by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Μυρτίδη, 1960 . 531 σ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ιωσήφ Βρυέννιος και η Κρήτη κατά το 1940: by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Βαγιονάκης, Ε. Γ., 1947 . 146 σ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρωμανός και Άγιος Δημήτριος: by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Μυρτίδη, 1955 . 51 σ. , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική Νομαρχία, ήτοι, λόγος περί ελευθερίας by Ανώνυμος Publication: Αθήνα: Βαγιονάκης, Ε. Γ., 1948 . κβ'+207 σ. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι λόγιοι του δεσποτάτου της Ηπείρου by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1960 . 19 σ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κρητική επανάστασις 1866-69 by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Χανιά: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο Χρυσόστομος» εν Χανίοις, 1966 . 18 σ. , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί αρχείων εν Ελλάδι και της αρχειακής υπηρεσίας by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Δελτίο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 1956 . 58 σ. , Τόμος 11(1956), 1-58 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμληρωματικός κατάλογος χειρόγραφων κωδίκων Ι. Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους. (Μετά πινάκων) by Παντελεήμων, Λαυριώτης Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1958 . 119 σ. , Τόμος ΚΗ (1958), 87-203 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις στα διδακτορική διατριβή του κ. Φωτίου Αρ. Δημητρακόπουλου: by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Νεοελληνικόν Αρχείον, 1985 . 42 σ.: , Τόμος Β (1985) 89-128 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μικρόν αγιορειτικόν Θεοτοκάριον της ακαθίστου εορτής και το θεοτοκάριον του Νικοδήμου. by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1963 . 27 σ. , Τόμος ΛΒ (1963) 1-25 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Εκκλησία της Ελλάδος: by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Εκκλησία: Επίσημον δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1956 . 85 σ. , Τόμος ΛΒ΄ (1955) 40-41, 72-73, 115-116, 166-167, 191-193, 261-262 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανύπαρκτος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ματθαίος (1585/6). by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1980 . 5 σ. , Τόμος Τιμητικόν Αφιέρωμα εις τον Μητροπολίτην Κίτρους Βαρνάβαν Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι ελληνικαί κοινότητες του εξωτερικού ως παράγων της ελληνικής επαναστάσεως by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Αθηνά, 1953 . 34 σ. , Τόμος 57 (1953) 2-34 | Δεμένο μαζί με άλλο | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή γραμματολογία (1204-1453) : by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Μυρτίδη, 1957 . 128 σ. ; 25x18 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Ιταλία έκδοσις ελληνικών εκκλησιαστικών βιβλίων (κυρίως λειτουργικών) : by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1969 . 33 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", τ.ΛΖ' (1969-70) 25x18 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θρησκευτική πολιτική της Ενετίας εν Κρήτη έναντι των ορθοδόξων Κρητών από του ΙΓ' έως του ΙΕ' αιώνος / by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1969 . 17 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ", (1969-70) 21-38 25x18 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Il ritmo nella poesia innografica bizantina / by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1969 . 7 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ", (1968-69) 223-230 25x18 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι περί Μακεδόνων σκλάβων εν Κρήτη ειδήσεις Ιωσήφ Βρυεννίου (1401) / by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο "Γέρας Αντωνίου Κεραμόπουλου", σ. 105-111. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δράσις και θεωρία εν τη ελληνική ιστοριογραφία / by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα : Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος, 1962 . 24 σ. ; , Ανάτυπο από το "Δελτίο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.16(1962) 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha