Ιστορία της αρχαίας ελληνικής τέχνης: by Τσούντας, Χρήστος Publication: Αθήνα: Εκδοτική Εταιρία «Αθηνά», 1928 . (8)+592 σ.: , Σφραγίδες: « Παρθεναγωγεία Μέσης Εκπαιδεύσεως Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». 25x19 εκ. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι προϊστορικαί Ακροπόλεις Διμηνίου και Σέσκλου. by Τσούντας, Χρήστος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1908 . ιε+432+(44) σ.: , Η αρίθμηση αντιστοιχεί σε στήλες. Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Ακρόπολις (μετά σχεδίου και εικόνων) by Τσούντας, Χρήστος Publication: Αθήνα: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., 1935 . 86+1χάρτης; Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η προϊστορική Θράκη / by Τσούντας, Χρήστος Publication: Αθήνα: Θρακική Αδελφότης Αθηνών, 1897 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακική Επετηρίς: Ετήσιον δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος", (1897) σ. 233-241. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δελφικόν ανάθημα των Αθηναίων από την δεκάτην του Μαραθώνος / by Τσούντας, Χρήστος Publication: Εν Αθήναις: Τυπ. "Εστία", 1932 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 3/1 (1930) 5-14 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αυλίδα στο μύθο του Τρωικού πολέμου / by Τσούντας, Χρήστος Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1934 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 7/1 (1934) 7-21 Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στο μύθο του Τρωικού πολέμου / by Τσούντας, Χρήστος Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1934 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 7/1 (1934) 22-35. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απεικόνισις Θρακών εις εν αγγείον / by Τσούντας, Χρήστος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό :"Θρακικά", 1 (1928) 26-29. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha