Συμβολές στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας. by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1983 . 2 τ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ροδιακά γλωσσολογικά μελετήματα. by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Αθήνα: Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρόδου, 1992 . 244 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην έρευνα των ποιητικών λέξεων: by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Ρόδος: χ.ε., 1949 . 81 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσικά Μακεδονίας / by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία: Ἁνακοινώσεις κατά το πρώτον διεθνές συμπόσιον εν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αυγούστου 1968", σ. 334-352. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Macedonian sublayer in the vlahic idioms by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Melbourne: River Seine Press, 1990 . 13 σ. , Τόμος "Macedonian Hellenism", σ.214-226 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Σιατιστινό ιδίωμα / by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1953 . 33 σ. , Τόμος 2 (1941-1952) 266-298 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολύγυρος / by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 7 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Μακεδονικά", τόμος 4 (1955-1960) 374-382. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Διαλεκτικά Μακεδονίας / by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1963 . 10 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 5 (1961-1963) 448-457 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πολύγυρος (ΙΙΙ) / by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1967 . 4 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 7 (1966-67) 77-80 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονία και Μακεδόνες / by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1992 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Νέα Εστία", τχ.1571 (Χριστ.1992) σ.63-69 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δικαίωμα του ανθρώπου επί της γνώσεως και η πνευματική και πολιτική ελευθερία: by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1955 . 21 σ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ού βάρβαρος (Φίλιππος); ΄Η πώς διαιωνίζονται οι μύθοι / by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 12 σ. , Τόμος "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εορταστικός τόμος. 50 χρόνια 1939-1989", σ.115-126 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο δρόμος προς την δημοτική : by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1977 . 23 σ. , Ανάτυπο από την "Νέα Εστία", τ.102 (1977), 1120-1142 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Contribution à l’études des dialectes néogrecs: by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Αθήνα: Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher: Internationales Wissenschaftliches Organ, 1940 . L+176 σ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναζήτηση καταλοίπων της αρχαίας μακεδονικής ελληνικής διαλέκτου στα βλάχικα ιδιώματα της Μακεδονίας / by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, Αφοί, 1992 . 21 σ.; , Άρθρο από το περιοδικό "Ελληνική Διαλεκτολογία", σσ. 61-82 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αμφουδίς / by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1952 . 14 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 12, τχ.1 (1952) 79-93 24x17 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στραβωνικά (Ι) / by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1954 . 12 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 13, τχ.1 (1954) 11-23 24x17 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναστάς-υστάς και ένα χωρίο του Απολλωνίου του Ροδίου / by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 9 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 15 (1957) 112-121 24x17 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνευτικά και διορθωτικά στο κείμενο του Διγενή Ακρίτα (χειρόγραφο Grottaferrata) / by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962 . 19 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 17 (1962) 75-94 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μυκηναϊκά γλωσσικά με αψιμαχίες : απάντηση στον κ. J. Chadwick / by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964 . 19 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 18 (1964) 170-189 24x17 εκ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha