Ιωάννου Καμινιάτου. Εις την άλωσιν της Θεσσαλονίκης. Πίνακας λέξεων by Τσολάκης, Εύδοξος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1992 . 120 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η συνέχεια της χρονογραφίας του Ιωάννου Σκυλίτση (Ioannes Skylitzes continuatus) / by Τσολάκης, Εύδοξος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1968 . 248 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Das geschichtswerk des Michael Attaleiates und die zeit Seiner Abfassung by Τσολάκης, Εύδοξος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Βυζαντινά: Επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, 1970 . 20 σ. , Τόμος 2 (1970) σσ. 253-268 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα του συνεχιστή της χρονογραφίας του Ιωάννη Σκυλίτση / by Τσολάκης, Εύδοξος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964 . 4 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 18 (1964) 79-83 24x17 εκ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Γεώργιος Λαπίθης και η ησυχαστική έριδα / by Τσολάκης, Εύδοξος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964 . 12 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 18 (1964) 79-83 24x17 εκ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χειρόγραφο αρ. 31 της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης / by Τσολάκης, Εύδοξος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 15 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 24 (1971) 321-336 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Άγνωστα έργα Ιταλοβυζαντινού ποιητή του 12ου αιώνα / by Τσολάκης, Εύδοξος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . 20 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 26 (1973) 46-66 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το λεγόμενο «Ηθικό ποίημα» του Κωνσταντίνου Μανασσή / by Τσολάκης, Εύδοξος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 12 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.53 (2003) 7-18 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μιχαήλ Ατταλειάτης ως κριτικός των επιχειρήσεων και της τακτικής του πολέμου / by Τσολάκης, Εύδοξος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1969 . 15 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Βυζαντινά", τ.1(1969) 189-204 24x17 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha