Χηρωσταί: by Τσιτσικλής, Μιχαήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ., 1960 . 28 σ. , Τόμος Η΄ (1960) 149-172 | Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Σ.Ο.Β.Ε. και ο κ. Μιχαηλίδης: by Τσιτσικλής, Μιχαήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Νέα Αλήθεια, 1963 . 8 σ. , Τόμος 1963 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υπόθεση Πάρνη-Καρανίκου: by Τσιτσικλής, Μιχαήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Νέα Αλήθεια, 1963 . 8 σ. , Τόμος 1963 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εεδνόομαι-εεδνωτής / by Τσιτσικλής, Μιχαήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962 . 15 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 17 (1962) 24-39 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλφάνω-Αλφηστής–Αλφεσίβοια : συμβολή στην έρευνα της προιστορίας του ελληνικού δικαίου των συμβάσεων / by Τσιτσικλής, Μιχαήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1979 . 40 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 31 (1979) 3-43 24x17 εκ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ίστωρ : συμβολή εις την έρευναν της προϊστορίας του ελληνικού ποινικού δικαίου / by Τσιτσικλής, Μιχαήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1969 . 17 σ. , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών & Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης", τ. 14 (1969) 753-770 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδυσσέας και Ναυσικά (το ερωτικό στοιχείο στον Όμηρο) / by Τσιτσικλής, Μιχαήλ Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1975 . 11 σ. , Ανάτυπο από τον "Φίλτρα : Τιμητικό τόμο Σ.Γ. Καψωμένο", σ.171-182 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Είραι : συμβολή εις την έρευναν της προϊστορικής πολιτειακής συγκρότησης των Ελλήνων / by Τσιτσικλής, Μιχαήλ Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1968 . 15 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τελευταία παράδοση του Αριστοτέλη : Μετά τα Φυσικά α έλασσον / by Τσιτσικλής, Μιχαήλ Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1990 . 222 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.44-45(1990), 1-222 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha