Λεπτές ισορροπίες: by Τσιούμης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Σταμούλης, Α., 2010 . 193 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης (1950-1960): by Τσιούμης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Σταμούλης, Α., 2006 . 359 σ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Πομάκοι στο ελληνικό κράτος (1920-1950): by Τσιούμης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς, 1997 . 154 σ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία για την εκπαιδευτική κατάσταση στο νομό Δράμας κατά την περίοδο 1919-1949. by Μουσιάδου, Νικολέτα Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, 2002 . 11 σ. , Τόμος Β΄. "Η Δράμα και η περιοχή της: Γ΄ Επιστημονική συνάντηση", σ.751-761 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μειονοτική εκπαίδευση στη Θράκη μετά το τέλος του Β' παγκοσμίου πολέμου (1945-1946) και η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική / by Τσιούμης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2007 . 35 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΖ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 26-28 Μαΐου 2006. Τόμος Β΄", σ. 621-636 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Επιθεώρηση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων και ο ρόλος της στα μειονοτικά ζητήματα κατά την πρώτη μετεμφυλιακή περίοδο (1949-1952) / by Τσιούμης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2008 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 25-27 Μαϊου 2007", σ. 333-346. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ζήτημα της ελληνομάθειας των μειονοτικών δασκάλων στη Θράκη: by Τσιούμης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2010 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο "Λ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 389-406 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το αντικεμαλικό κίνημα στη δυτική Θράκη: η περίπτωση της εφημερίδας Yarin / by Τσιούμης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο & ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο (μέρος Β)", σ. 317-332 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ζήτημα της ταυτότητας των Πομάκων: by Τσιούμης, Κωνσταντίνος Publication: Ξάνθη: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 2004 . 21 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Περί Θράκης: Επιστημονική Περιοδική Έκδοση" 4 (2004) 237-258. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μειονότητες στην Ελλάδα : by Τσιούμης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Σταμούλης Α., 2008 . 115 σ.; , Περιέχει : Γερμανικά έγγραφα σχετικά με το ζήτημα των ελληνικών σχολείων της Βορείου Ηπείρου στο πλαίσιο της Κοινωνίας των Εθνών (1934 - 1935). - Το Κουτσοβλάχικο ζήτημα μέσα από εκθέσεις του foreign office της περιόδου 1943-1944. - Η εκπαίδευση στη Θράκη και η πολιτική του ελληνικού κράτους από το 1920 ως τις μέρες μας. - Η εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης της Λοζάνης για την προστασία των μειονοτήτων στην Τουρκία και στην Ελλάδα: πρακτικές, στόχοι και αποτελέσματα. Οι μειονότητες μετά τη συνθήκη της Λοζάνης. - (Συνεργασία Ανδρέας Καρακίτσιος) Ανάλυση του ιδεολογικού τρίπτυχου πατρίδα - θρησκεία - οικογένεια, στα σχολικά αναγνωστικά της β΄ και γ΄ δημοτικού για τα μουσουλμανικά σχολεία του 1939. - Εκθέσεις του Edgar Vedova για τη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης 1946-1950. 24x17 εκ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι επιπτώσεις της Βουλγαρικής κατοχής της Δυτικής Θράκης (1941-1944) στο μουσουλμανικό πληθυσμό της περιοχής / by Τσιούμης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2006 . 16 σ.: , Στο "ΚΣΤ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 27-29 Μαΐου 2005. Πρακτικά", σ. 483-498 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μετανάστευση των μουσουλμάνων από τη Δυτική Θράκη στην Τουρκία της περίοδο 1953-54 και οι επιπτώσεις της στις ελληνικοτουρκικές σχέσεις / by Τσιούμης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1999 . 13 σ.; , Άρθρο από το "ΙΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 333-346 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιδεολογικές αντιπαραθέσεις στη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης και οι επιπτώσεις τους στη μειονοτική παιδεία (1923-1955) / by Τσιούμης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1998 . 19 σ. , Άρθρο από "ΙΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 415-434 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ξενόφωνοι πληθυσμοί και μειονότητες στο ελληνικό νηπιαγωγείο : by Τσιούμης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2002 . 23 σ. , Δημοσιευμένο στο : "ΚΒ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο. Πρακτικά. Μνήμη Απόστολου Ε. Βακαλόπουλου", σ. 531-554. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένδοξο παρελθόν, αλλά επισφαλές μέλλον. Οι εμπειρογνώμονες στα μειοτικά ζητήματα Γ. Φεσσόπουλος και Θ. Δημητριάδης ζητούν διοικητικές θέσεις (1948-1950) / by Τσιούμης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2003 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΓ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 609-622 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πώς κάηκε το Κρίμηνι: Το καλοκαίρι του 1943 / by Τσιούμης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1969 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 37 (Ιούν.1969) 45 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θεσμοθέτηση επιθεώρησης «εθνικών, θρησκευτικών ή γλωσσικών μειοψηφιών» από τον Ελ. Βενιζέλο και η μουσουλμανική μειονότητα / by Τσιούμης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1997 . 14 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 9 (1997) 185-198. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha