Σωστική ανασκαφή μεταβυζαντινού οικισμού στη θέση Μαυρομουριά Ασωμάτων Ημαθίας στον άξονα της Εγνατίας οδού. by Τσιλιπάκου, Αγαθονίκη Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2003 . 3 σ.: , Τόμος "Αρχαιολογικές έρευνες και μεγάλα δημόσια έργα", σ. 228-230 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφία και τέχνη κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο / by Τσιλιπάκου, Αγαθονίκη Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 7 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι", σ. 291-297. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σωστική ανασκαφή μεταβυζαντινού οικισμού στη θέση «Μαυρομουριά» Ασωμάτων Ημαθίας στον άξονα της Εγνατίας Οδού / by Τσιλιπάκου, Αγαθονίκη Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2004 . 13 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, 16, 2002", σ.585-599. | Περιέχει περιλήψη στα αγγλικά. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλαιοχριστιανικά κιονόκρανα της Αρχαιολογικής Συλλογής Έδεσσας και της περιοχής της / by Τσιλιπάκου, Αγαθονίκη Δ. Publication: Έδεσσα: Δήμος Έδεσσας, 2006 . 17 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Β΄ Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο. Η Έδεσσα και η περιοχή της: ιστορία και πολιτισμός. 19-21 Σεπτεμβρίου 1997", σ. 103-119 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μνημειακή ζωγραφική στη Βέροια και την περιοχή της στην περίοδο της τουρκοκρατίας by Τσιλιπάκου, Αγαθονίκη Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2004 . 22 σ.: , Τόμος "Γνωριμία με τη γη του Αλεξάνδρου: Η περίπτωση του Νομού Ημαθίας", σ. 177-198 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ορτζά τζαμί: by Τσιλιπάκου, Αγαθονίκη Δ. Publication: Αθήνα: Διεύθυνση Βυζαντινών και Μετα-Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 2009 . 1 σ.: , Τόμος "Η οθωμανική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα", σ. 297 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινές μαρμάρινες εικόνες από τη Θεσσαλονίκη / by Τσιλιπάκου, Αγαθονίκη Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1998 . 92 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βυζαντινά", 19 (1998) 289-381. | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τιμή του Αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο. Ένας ακρίτας Άγιος ταξιδεύει =   Publication: Θεσσαλονίκη: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 2013 . 159 σ.: 30x24 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Βέροια = Beroea / by Τσιλιπάκου, Αγαθονίκη Δ. Publication: Βέροια: Ιερά Μητρόπολη Βεροίας Καμπανίας και Ναούσης, 2004 . 26 σ.: , Δημοσιεύτηκε στο "Ερατεινή Ημαθία = Lovely Imathia", σ. 234-259. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ναοί και οι τοιχογραφίες τους = by Τσιλιπάκου, Αγαθονίκη Δ. Publication: Βέροια: Ιερά Μητρόπολη Βεροίας Καμπανίας και Ναούσης, 2004 . 20 σ.: , Δημοσιεύτηκε στο "Ερατεινή Ημαθία = Lovely Imathia", σ. 346-375. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κύκλος του Ακαθίστου στο καθολικό της Ι. Μ. Κοίμησης Σπηλαίου Γρεβενών / by Τσιλιπάκου, Αγαθονίκη Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2011 . 62 σ. , Δημοσιευμένο στο περ. "Βυζαντινά", τόμος 31 (2011) 217-278. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκ Θεσσαλονίκης φως : κατάλογος έκθεσης (31 Ιανουαρίου-4 Μαίου 2014) =   Publication: Θεσσαλονίκη: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 2014 . 160 σ.: 30x24 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογική διερεύνηση στον χώρο επέκτασης του 1ου δημοτικού σχολείου Έδεσσας / by Τσιλιπάκου, Αγαθονίκη Δ. Publication: Έδεσσα : Δήμος Έδεσσας, 2014 . 10 σ. ; , Άρθρο από "Η Έδεσσα και η περιοχή της : ιστορία και πολιτισμός : Γ' Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο (11-12 Δεκεμβρίου 2010), σ.199-210 30x21 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογική έρευνα και τεκμηρίωση σε μνημεία του νομού Γρεβενών στα πλαίσια του αναστηλωτικού έργου της 11ης Ε.Β.Α. / by Τσιλιπάκου, Αγαθονίκη Δ. Publication: Θεσσαλονίκη-Γρεβενά: Παρατηρητής, 2004 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Τα Γρεβενά. Ιστορία - Τέχνη - Πολιτισμός: Πρακτικά συνεδρίου 2002", σ.113-122. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρώτη προσέγγιση στο έργο του Λινοτοπίτη ζωγράφου Νικολάου στο καθολικό της Ι.Μ. Κοίμησης Θεοτόκου στο Σπήλαιο Γρεβενών (1649/50) / by Τσιλιπάκου, Αγαθονίκη Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2015 . 63 σ.; , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 40 (2013-14) 53-115 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο εικόνες του 18ου αιώνα στη συλλογή Αιανής Κοζάνης. Συμβολή στο έργο του ζωγράφου Πάνου ή Παναγιώτη «εξ Ιωαννίνων» / by Τσιλιπάκου, Αγαθονίκη Δ. Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 2001 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο "Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", ΚΒ΄(2001) 365-384. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του ιερού ναού Κοίμησης Θεοτόκου στο Βελβεντό Κοζάνης / by Τσιλιπάκου, Αγαθονίκη Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2015 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 25, 2011", σ. 93-102. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συντήρηση των αρχαιοτήτων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού : by Τσιλιπάκου, Αγαθονίκη Δ. Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2016 . 6 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.55 (2016) σ.84-89 Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τέχνη της εικόνας στο Βυζάντιο και τη Ρωσία. Πτυχές ενός διαλόγου. Παράδοση και σύγχρονη πολιτισμική διαχείριση / by Τσιλιπάκου, Αγαθονίκη Δ. Publication: Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Κυριακίδη, 2019 . 23 σ. : , Δημοσιευμένο στον συλλογικό τόμο: "Βυζαντινές επιδράσεις στη μεσαιωνική Ρωσία", σ. 153-175. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μνημειακή ζωγραφική στη Βέροια τον 17ο αιώνα / by Τσιλιπάκου, Αγαθονίκη Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών, 2012 . 358+(2)+200 πίν.: 29x21 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha