Αρχεία της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης: by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Αδελφοί Περρή, 1892 . λ+50+121+211 σ. , Χατζιδάκι, Γ. Ν., Έκθεσις περί των εις τον γλωσσικόν διαγωνισμόν υποβληθέντων πονημάτων. Αθήνησιν: Αφοί Περρή, 1892, σ. λ'. Τσικόπουλος, Ι. Μελέτη λεξικού περί της καθ' ημάς δημώδους γλώσσης.Εν Αθήναις: Βασιλικόν τυπογραφείον Ν. Γ. Ιγγλέση, 1892, σ. 50. Μπουντώνας, Ευθ. Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος Βελβεντού και των περιχώρων αυτού. Εν Αθήναις: Ν. Γ. Ιγγλέση, 1892, σ. 121. Βαλαβάνης, Ιωάννης Γ., Ζώντα μνημεία της ανά τον Πόντον ιδιωματικής. Αθήνησιν : Αφοι Περρή, 1892, σ. 211. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βοηθός του δημοδιδασκάλου διά της ορθογραφικάς ασκήσεις by Τσικόπουλος, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1903 . η+98 σ. , Υπάρχει και στο VI-185-54 δεμένο μαζί με άλλο βιβλίο | Δωρεά Θανάσης Αλτιντζής Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βοηθός του δημοδιδασκάλου διά της ορθογραφικάς ασκήσεις by Τσικόπουλος, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1903 . η+98 σ. , Δεμένο με άλλα | Δωρεά Θανάσης Αλτιντζής Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεόδωρος Ν. Δούμπας / by Τσικόπουλος, Ιωάννης Publication: Αθήνα : χ.ε., 1910 . 7 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1910) σ.123-129 Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι Σερραϊκαί εξοχαί / by Τσικόπουλος, Ιωάννης Publication: Αθήνα : χ.ε., 1911 . 10 σ.: , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1911) σ.97-106 Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτη λεξικού περί της καθ' ημάς δημώδους γλώσσης / by Τσικόπουλος, Ιωάννης Publication: Εν Αθήναις: Βασιλικόν τυπογραφείον Ν. Γ. Ιγγλέση, 1892 . 50 σ.; 24x17 εκ. Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha