Λεξικόν των ελληνικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων: by Τσιβανόπουλος, Σωκρ. Publication: Αθήνα: Παλαμήδης, ο, 1890 . ιστ+1072 σ.: , Πρώτη έκδοση, Λονδίνο 1848 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη | Τίτλος Πρωτοτύπου: Α Dictionary of Greek and Roman antiquities Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική ιστορία. Αφ ότο. Υπάρχει η Ελλάς έως σήμερον. Τόμοι Α-Γ. by Τσιβανόπουλος, Σωκρ. Publication: Αθήνα: «Φοίνιξ» (Αθήνα), 1888 . 432+176 σ. , Τόμος Α: Ελληνική ιστοριά από αρχαιοτάτων χρόνωνμέχρι της γεννήσεως του Χριστού., σσ.1-240. Τόμος Β: Από των Διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρουέως σήμερον, σσ. 241-432 μήμα τρίτον. Νέα ιστορία. Από της Αλώσεως της Κωνσταντινούπολης υπό των Τούρκων μέχρι του Βασιλεως Γεωργίου, σσ. 1-176. Στις σσ.153-176 δημοσιεύεται κατάλογος συνδρομητών | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha