Διήγησις περί της τελευταίας Αλώσεως της Θεσσαλονίκης: by Αναγνώστου, Ιωάννης Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1958 . λβ΄+102 σ.; , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο 21x14 εκ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η τελευταία άλωση της Θεσσαλονίκης (1430): by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1985 . 189 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ταξίδι στη Δυτική Μακεδονία: by Pouqueville, François Charles Hugue Laurent Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, . 123 σ.; Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννου Καμενιάτου στην άλωση της Θεσσαλονίκης (904 μ.Χ.): by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1987 . 137 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τέσσερις καθολικοί ναοί της Θεσσαλονίκης στο χρονικό του Ιωάννου Αναγνώστη / by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1983 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Δ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 131-144. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νικολάου Πατριάρχου Ομιλία εις την άλωσιν της Θεσσαλονίκης / by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στα "Μακεδονικά", 1 (1940) 236-246. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγγραφα από τα χρόνια της τουρκοκρατίας / by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1967 . 19 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 7 (1966-67) 245-263 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λέξη "άλικο" στην αλληλογραφία των Μακεδόνων εμπόρων (1695-1699) / by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1975 . 13 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 15 (1975) 147-159 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη μεσ' απ' τα ονόματά της. by Τσάρας, Γιάννης Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 7 σ. , Τόμος Έτος ΝΘ΄, 118 (Χριστ.1985) 298-304 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λέξη "άλικο" στην αλληλογραφία των Μακεδόνων εμπόρων (1695-1699) / by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1975 . 13 σ. , Τόμος ΙΕ' (1975) 147-159. | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφικά της Θεσσαλονίκης ΙΙ / by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1982 . 54 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΒ' (1982) 42-95 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο τέταρτος καθολικός ναός της Θεσσαλονίκης στο χρονικό του Ιωάννου Αναγνώστη. by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Βυζαντινά: Επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, 1973 . 23 σ.: , Τόμος 5 (1973) 167-184 | Στη σελ. τίτλου υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ανέκδοτο ημερολόγιο του Παπα-Νικόλα Κουκόλη απ' το Λιμπόχοβο της Δυτικής Μακεδονίας (1817-1926) / by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1968 . 66 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος Η (1968) 257-322 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι δύο έμμετρες μονωδίες για την τελευταία άλωση της Θεσσαλονίκης / by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 . 37 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος Θ (1969) 64-100 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκλογές για μουχταροδημορεροντία στο Μπλάτσι της Κοζάνης (1888) / by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1974 . 5 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 14 (1974) 50-54 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη από τους Βυζαντινούς στους Βενετσιάνους (1423-1430) / by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 38 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΖ (1977) 85-123 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Κλεισούρα στα 1849 / by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1978 . 7 σ. , Ανάτυπο από "Μακεδονικά", τόμος ΙΗ (1978) 219-225 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Συνοδικό της Θεσσαλονίκης και ο διάδοχος του αρχιεπισκόπου Γρηγορίου / by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 6 σ. , Ανάτυπο από "Μακεδονικά", τόμος 12 (1972) 264-269 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κρίτων / by Πλάτων Publication: Θεσσαλονίκη: Μαστορίδης, . 55 σ. ; 21x15 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τιμαρίων ή περί των κατ' αυτόν παθημάτων : by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1985 . 16 σ. , Άρθρο στο περιοδικό : "Θεσσαλονίκη", 1 (1985) 189-204. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha