Η εκκλησιαστική δικονομία μέχρι του θανάτου του Ιουστινιανού: by Τρωιάνος, Σπυρίδων Ν. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1964 . στ΄+170 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι δικαϊκές σπουδές στη Μακεδονία κατά τον δέκατο τέταρτο αιώνα / by Τρωιάνος, Σπυρίδων Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ. 231-238. | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νομικό καθεστώς της Ιεράς Μονής Βλατάδων. by Τρωιάνος, Σπυρίδων Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005 . 10 σ. , Τόμος Θ΄ Επιστ. συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Η Ιερά ...Μονή Βλατάδων, σ.109-11 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις στο κληρονομικό δίκαιο του Αγίου Όρους / by Τρωιάνος, Σπυρίδων Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 . 8 σ. , Πρακτικά: "Το Άγιον Όρος χθές-σήμερα-αύριο: διεθνές συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 1993", σ.347-354. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Νοταρικόν Αρχείον Κεφαλληνίας. by Σιφωνίου-Καράπα, Αναστασία Publication: Αθήνα: Επετηρίδα Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας Ελληνικού Δικαίου, 1972 . 194 σ. , Τόμος 16-17 (1969-1970) 41-231 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις στο "Σύνταγμα κατά στοιχείον" (στοιχ.Μ κεφ.9) του Ματθαίου Βλάσταρη. by Τρωιάνος, Σπυρίδων Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 9 σ.: , Τόμος Β΄ Διεθνές συμπόσιο Βυζαντινή Μακεδονία, σ.209-215 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την έρευναν των υπό των βυζαντινών αυτοκρατόρων παρεχόμενων ενόρκων εγγυήσεων / by Τρωιάνος, Σπυρίδων Ν. Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 1968 . 38 σ. , Ανάτυπο από την "Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου", τ.12(1965) 130-168 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ταξίδι στην Ανατολή: by Κωστάκης, Θανάσης Π. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2016 . 214 σ. 24x17 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κανονικά δικαιώματα επί των πατριαρχικών Σταυροπηγιακών μονών / by Τρωιάνος, Σπυρίδων Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1995 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Ζ' Επιστημονικό Συμπόσιο «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»: Σταυροπηγιακές και ενοριακές μονές. Ιερά Μονή Βλατάδων 18-20 Οκτωβρίου 1993", σ. 113-124. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφική επισκόπηση βυζαντινού δικαίου 2011-2013 / by Τρωιάνος, Σπυρίδων Ν. Publication: Θεσσαλονίκη : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2014 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βυζαντιακά", 31 (2014) 281-298. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κώδικας του Στέφανου Dusan και το Βυζαντινό Δίκαιο / by Τρωιάνος, Σπυρίδων Ν. Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 1996 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Βυζάντιο και Σερβία κατά τον ΙΔ΄ αιώνα = Byzantium and Serbia in the 14th century", σ.248-256. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα "Γυναικεία πάθη" και οι νομοκανονικές πηγές / by Παπαγιάννη, Ελευθερία Σπ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1988 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο "Θ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 29-46 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha