Η αρχιτεκτονική του Konrad Jacob Josef von Vilas (1866-1929) στη Δράμα και στην ευρύτερη περιοχή της (τέλη 19ου -αρχές 20ού αιώνα) by Τρακοσοπούλου-Τζήμου, Κορνηλία Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δ. Δράμας, 2003 . 159 σ.: Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την Οθωμανική στη Νεοελληνική πόλη / by Τρακοσοπούλου-Τζήμου, Κορνηλία Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1992 . 31 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Η Δράμα και η περιοχή της: [Πρακτικά] επιστημονικής συνάντησης, Δράμα, 24-25 Νοεμβρίου 1989", σ. 297-327. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχές της βιομηχανία στη Δράμα (1875-1930). by Τρακοσοπούλου-Τζήμου, Κορνηλία Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, 2002 . 32 σ.: , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της: Γ΄ Επιστημονική συνάντηση", σ.341-372 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ζωγραφική διακόσμηση σε κτίρια της Θεσσαλονίκης μετά το 1912 / by Καμπούρη-Βαμβούκου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1986 . 32 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912. Συμπόσιο: Θεσσαλονίκη, 1-3 Νοεμβρίου 1985", σ. 639-670. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Καπνού στη Δράμα και ο αρχιτέκτων Λέανδρος Ζωίδης. by Τρακοσοπούλου-Τζήμου, Κορνηλία Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, 2002 . 29 σ.: , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της: Δ΄ Επιστημονική Συνάντηση", σ. 251-279 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτη σκοπιμότητας για την προστασία των νεότερων μνημείων και αξιόλογων ιστορικών κτιρίων της Θεσσαλονίκης που βρίσκονται στον άξονα διέλευσης του Μετρό / by Τρακοσοπούλου-Τζήμου, Κορνηλία Publication: Θεσσαλονίκη: 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, 2002 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αποσπάσματα από το Έργο της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων 2000-2001", σ.47-56. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτη αποκατάστασης διατηρητέων νεοτέρων μνημείων στην Κομοτηνή, ιδιοκτησίας Δήμου Κομοτηνής / by Τρακοσοπούλου-Τζήμου, Κορνηλία Publication: Θεσσαλονίκη: 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, 2002 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αποσπάσματα από το Έργο της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων 2000-2001", σ.81-86. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σωστικές επεμβάσεις στο διατηρητέο συγκρότημα καπναποθήκης-γραφείων, ιδιοκτησίας σήμερα του Υπουργείου Πολιτισμού, στις οδούς 12 Αποστόλων, Ανδρούτσου και Αβδήρων στην Ξάνθη / by Καμπούρη, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Απόσπασμα από το Έργο της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων, 2002 . 5 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αποσπάσματα από το Έργο της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων 2000-2001", σ. 113-118. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προκαταρκτική μελέτη ανέγερσης πολυώροφης οικοδομής με διατήρηση των όψεων του κτιρίου στη συμβολή της Πλατείας Δημοκρατίας με την οδό Μοσκώφ στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος / by Παπάς, Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ), 2007 . 4 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αποσπάσματα από το Έργο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ)", 2 (2002-2003) 71-80. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτη και εποπτεία του έργου αποκατάστασης των όψεων του διατηρητέου κτιρίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στις οδούς Λαμπριανίδου, Ερ. Σταυρού Μεγ. Αλεξάνδρου και Ερμού στη Δράμα / by Τρακοσοπούλου-Τζήμου, Κορνηλία Publication: Θεσσαλονίκη: Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ), 2007 . 4 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αποσπάσματα από το Έργο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ)", 2 (2002-2003) 81-84. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχιτεκτονική μελέτη ανέγερσης πολυώροφης οικοδομής μεταξύ των διατηρητέων κτιρίων της "Σχολής Τυφλών" και του Ορφανοτροφείου "Μέλισσα" (Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ), επί της λεωφόρου Βασ. Όλγας αρ. 34 (40) στη Θεσσαλονίκη / by Καμπούρη, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ), 2007 . 5 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αποσπάσματα από το Έργο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ)", 2 (2002-2003) 99-102. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ειδική μελέτη αποτύπωσης των διατηρητέων Καπναποθηκών της οδού Περδίκα 10, στη Δράμα και της οδού Αβδήρων, στη Ξάνθη / by Καμπούρη, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ), 2007 . 7 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αποσπάσματα από το Έργο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ)", 2 (2002-2003) 133-139. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη στους οθωμανικούς χρόνους (19ος-αρχές 20ού αι.) / by Τρακοσοπούλου-Τζήμου, Κορνηλία Publication: Αθήνα: Διεύθυνση Βυζαντινών και Μετα-Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 2009 . 3 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Η οθωμανική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα", σ.219-221. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι υδρόμυλοι της Αγ. Βαρβάρας Δράμας. Τόπος για ένα Μουσείο Υδροκίνησης. by Σκαμπάλης, Ζήσης Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας, 1998 . 10 σ. , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της". Β΄ Επιστημονική Συνάντηση", σ. 361-370 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Λαδάδικα" Θεσσαλονίκης. Αναγνώριση της φυσιογνωμίας και προοπτικές διατήρησης ενός "ιστορικού τόπου" / by Καραδήμου-Γερόλυμπου, Αλέκα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1992 . 44 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θεσσαλονίκη", 3 (1992) 267-310. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εργαστήριο της Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Ισλαχανέ) στη Θεσσαλονίκη : by Τρακοσοπούλου-Τζήμου, Κορνηλία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 2017 . 14 σ. : , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 26, 2012", σ.405-418 Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα νεότερα μνημεία της Θεσσαλονίκης / by Καμπούρη, Ευαγγελία Α. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1983 . 12 σ. : , Δημοσιευμένο στο "Αρχαιολογία",τχ.7(1983) 72-83 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha