Μελετήματα ιστορίας ελληνικού δικαίου. Τόμος δεύτερος by Τουρτόγλου, Μενέλαος Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1993 . 250 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή των δραγουμάνων του στόλου στην προαγωγή της δικαιοσύνης των νήσων του Αιγαίου. by Τουρτόγλου, Μενέλαος Α. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2012 . 130 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Δίκαιο της Ασυλίας στα βυζαντινά νομικά κείμενα / by Τουρτόγλου, Μενέλαος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2007 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στα:«Πρακτικά του Ι΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου. Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Ιστορία, λατρεία και τέχνη του Ιερού ναού της του Θεού Σοφίας. Ιερά Μονή Βλατάδων, 10-12 Οκτωβρίου 1996», σ. 25-32. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Νοταρικόν Αρχείον Κεφαλληνίας. by Σιφωνίου-Καράπα, Αναστασία Publication: Αθήνα: Επετηρίδα Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας Ελληνικού Δικαίου, 1972 . 194 σ. , Τόμος 16-17 (1969-1970) 41-231 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το "Αβιωτίκιον": by Τουρτόγλου, Μενέλαος Α. Publication: Αθήνα: Κατσίκαλης, Χ., 1973 . 14 σ. , Τόμος τιμητικός τόμος : Ξένιον Festschrift fur Pan. J. Zepos σσ. 633-646 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της απονομής της δικαιοσύνης κατά τους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας. Συμβoλή στη μελέτη του μεταβυζαντινού δικαίου / by Τουρτόγλου, Μενέλαος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "ΣΤ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο. Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Οθωμανική περίοδος 1430-1912, Β' . Ιερά Μονή Βλατάδων 9-11 Νοεμβρίου 1992", σ. 203-220. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της ποινικής δικαιοσύνης επί τουρκοκρατίας και μετ' αυτής μέχρι και του Καποδίστριου : by Τουρτόγλου, Μενέλαος Α. Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 1972 . 37 σ.; , Ανάτυπο από το "Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου", τ.15(1968) 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία οικογενειακού δικαίου εις τας παροιμίας και τα άσματα του ελληνικού λαού / by Τουρτόγλου, Μενέλαος Α. Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 1974 . 17 σ.; , Ανάτυπο από το "Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας", τ.22 (1973-74) 24x17 εκ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνικαί τινές επιδράσεις επί το βυζαντινόν δίκαιον / by Τουρτόγλου, Μενέλαος Α. Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 1968 . 19 σ.; , Ανάτυπο από το "Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίους", τ.12 (1965) 24x17 εκ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha