Κριτικά σημειώματα. Α (1965-1975). Β (1968-1975). by Τουρλίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1975 . 63 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρίγη φωτός εσπερινού : Ποιήματα / by Τουρλίδης, Γεώργιος Publication: Πειραιάς: χ.ε., 1996 . 32 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γνωμικά. by Τουρλίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 2012 . 71 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βίος-έργον-κριτική: by Τουρλίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1998 . 63 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επεκτατική πολιτική της Ρώμης και ο Οράτιος by Τουρλίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1976 . 95 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελετήματα. by Τουρλίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Αθανασιάδης, 1972 . 31 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλολογικά και ιστορικά μελετήματα. by Τουρλίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1973 . 31 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοσιεύματα (1966-1975). [Τεύχη Α-Β]. by Τουρλίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1975 . 7 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικά σύμμεικτα εις τον Ελευθέριον Κ. Βενιζέλον: by Τουρλίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1987 . 39 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«Ελλάς-Κύπρος: by Τουρλίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1996 . 16 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί το μέτρον και την προσωδίαν του Τερεντίου. by Τουρλίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1973 . 7 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θράκη εις τα ελληνικά ελευθέρια: by Τουρλίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1981 . 16 σ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μαδυτινά σύμμεικτα: by Τουρλίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1977 . 15 σ.: Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικοτόνοι και τονοπλήκται: by Τουρλίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1987 . 7 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικογένεια Γεωργίου Χ.Τουρλίδου και η εν Πόντω εθνική δράσις ταύτης: by Τουρλίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1970 . 15 σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αθανάσιος Τουρλίδης (14.1.1904-18.12.1977) εξ Αμισού του Πόντου Μικράς Ασίας, ο ιδαλγός της μετοικεσίας και νοσταλγός της επιστροφής: by Τουρλίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1978 . 22 σ.: Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εις Λουίζον Λ. Λουιζίδην (13.2.1912-23.5.1982) ομότιμον καθηγητήν της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών: by Τουρλίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1982 . 16 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος (1864-1936): by Τουρλίδης, Γεώργιος Publication: Εν Αθήναις: χ.ε., 1976 . 15 σ.: 24x17 εκ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διαμόρφωσις της πολιτικής σκέψεως εν Ρώμη και ο Κικέρων by Τουρλίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1975 . 12 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στρατεύσωμεν επί τους βαρβάρους: by Τουρλίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1977 . 8 σ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha