Ειδικώτερα προβλήματα εφαρμογής του Οθωμανικού γαιοκτητικού συστήματος στη Μακεδονία / by Τζωρτζάκη-Τζαρίδου, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "ΣΤ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο. Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Οθωμανική περίοδος 1430-1912, Β' . Ιερά Μονή Βλατάδων 9-11 Νοεμβρίου 1992", σ.259-275. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία δικαιώματος διαθέσεως των πρώιμων τιμαρίων στην περιοχή Θεσσαλονίκης (14ος-15ος αι.) by Τζωρτζάκη-Τζαρίδου, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 11 σ. , Τόμος "Δ΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»" (1990), σ.159-169 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσμοί ιδιωτικού δικαίου με βάση τα έγγραφα του Αρχείου της Ιεράς Μονής Βλατάδων. by Τζωρτζάκη-Τζαρίδου, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005 . 13 σ. , Τόμος "Θ΄ Επιστ. συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Η Ι.Μ. Βλατάδων", σ.145-157 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατριαρχικά και μητροπολιτικά γράμματα Ιεράς Μονής Βλατάδων / by Τζωρτζάκη-Τζαρίδου, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1989 . 47 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Βαβούσκον. Τόμος Α΄", σ. 377-423. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νομική ισχύς των βυζαντινών χρυσοβούλλων και πατριαρχικών εγγράφων κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας : by Τζωρτζάκη-Τζαρίδου, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 2015 . 21 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.60-61 (2015-16), 127-154 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκέψεις με αφορμή την Εφ. Θεσ. 1002-2010 / by Τζωρτζάκη-Τζαρίδου, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: Αντώνιος Σταμούλης, . 30 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στον τόμο: "Τουρκολογικά: Τιμητικός τόμος για τον Αναστάσιο Κ. Ιορδάνογλου", σ. 323-352. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha