Νεοελληνική σύνταξις: by Τζάρτζανος, Αχιλλέας Α. Publication: Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1946 . 352 σ. , Ο Β' τόμος, ανατύπωση της 2ης έκδ., Εν Αθήναις: ΟΕΣΒ, 1963, σ. 326. ένας τόμος στην Ειδική Θέση. | Δωρεά Δ.Π. Παναγιωτόπουλου Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Νεοελληνική σύνταξις ήτοι συντακτικόν της νέας ελληνικής γλώσσης (δημοτικής και κοινής ομιλουμένης) by Τζάρτζανος, Αχιλλέας Α. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1928 . 343 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γραμματική της λατινικής γλώσσης: by Τζάρτζανος, Αχιλλέας Α. Publication: Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1950 . 202 σ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδηγίαι προς μεθοδικήν διδασκαλίαν των εν τοις σχολείοις της μέσης παιδείας διδασκομένων μαθημάτων by Τζάρτζανος, Αχιλλέας Α. Publication: Αθήνα: Κολλάρος, Ιωάννης Δ. & Σια, 1928 . τ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κύρου Ανάβασις : [Τόμοι Α΄-Γ΄] / by Ξενοφών Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 292 σ. ; , Οι τρεις τόμοι ομού δεμένοι. 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha