Η ταυτότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της νεολαίας στο Νομό Θεσσαλονίκης: by Τεπέρογλου, Αφροδίτη Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1999 . 340 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Παράδοση και νεωτερικότητα στις πολιτιστικές δραστηριότητες της ελληνικής οικογένειας: by Γκιζέλης, Γρηγόριος Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1984 . 150 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο θεσμός της ανοικτής προστασίας των ηλικιωμένων στην Ελλάδα by Αμηρά, Άννα Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1986 . 118 σ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αξιολόγηση της προσφοράς των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων by Τεπέρογλου, Αφροδίτη Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1990 . 187 σ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha