Απομνημονεύματα: Βιογραφική Μυθιστορία / by Τατάκης, Βασίλειος Ν. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1993 . xiv+672 σ.: 21x14 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή της Καππαδοκίας στη χριστιανική σκέψη / by Τατάκης, Βασίλειος Ν. Publication: Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, 1960 . 287 σ.: Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή της Καππαδοκίας στη χριστιανική σκέψη. by Τατάκης, Βασίλειος Ν. Publication: Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1989 . 8 χ.α.+286 σ.: Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γρηγόριος ο Παλαμάς: by Τατάκης, Βασίλειος Ν. Publication: Χ.τ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1963 . 11 σ. , Τόμος "Η Αθωνική Πολιτεία", σ. 347-357 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φώτιος ο μεγάλος ανθρωπιστής by Τατάκης, Βασίλειος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης (Εκδότης), 1958 . 32 σ. , Τόμος "Κυρίλλω & Μεθοδίω τόμος εόρτιος επί τη χιλιοστή και εκατοστή ετηρίδι", σ. 79-111 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η περί του ανθρώπου διδασκαλία των Πατέρων της εκκλησίας μας: by Τατάκης, Βασίλειος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1963 . 16 σ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κρίτων / by Πλάτων Publication: Αθήνα: Δημητράκος Α.Ε., . [4]+40 σ. 21x15 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Aristote critiqué par Théodoros Métochitès (Θεόδωρος Μετοχίτης) (1260-1332 après J.-C.) / by Τατάκης, Βασίλειος Ν. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1953 . 7 σ. ; , Ανάτυπο από το "Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier" (1953) 24x17 εκ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι δύο πηγές της ηθικής και της θρησκείας / by Bergson, Henri-Louis Publication: Αθήνα: Πανεκδοτική, . 292 σ.; 21x14 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ανοδική πορεία στη χριστιανική σκέψη / by Τατάκης, Βασίλειος Ν. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" Ι. Δ. Κολλάρου και Σία, 1966 . 10 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Χριστιανικόν συμπόσιον [1967]: Ετήσια έκδοσις χριστιανικού στοχασμού και τέχνης", σ. 80-89. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha