Συμβάσεις χρηματοοικονομικών ανταλλαγών (Swaps). by Ταρνανίδου, Χριστίνα Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, Αντ. Ν., 1998 . 93 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβάσεις παραγώγων του χρηματοπιστωτικού τομέα: by Ταρνανίδου, Χριστίνα Ι. Publication: Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, Αντ. Ν., 2006 . 447 σ. , Υπάρχει αφιέρωση Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ειδικά δικαιώματα των μετόχων εισηγμένων εταιριών: by Ταρνανίδου, Χριστίνα Ι. Publication: Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2009 . x+178 σ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha