Η Αρχιεπισκοπή Πρώτης Ιουστινιανής: by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2013 . 174 σ.: Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα σχετικά με την αρχιεπισκοπή Αχρίδας Σιγίλλια του βασιλείου Β΄: by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1988 . 139 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Σαμαρίνα στο διάβα του χρόνου=Samarina in the course of time by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Θεσσαλονίκη: Σύνδεσμος Σαμαριναίων Θεσσαλονίκης "Ο Σμόλικας", 2009 . 170 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα μοναστήρια της Δυτικής Μακεδονίας και η προσφορά τους by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Χ.τ.: Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, 1995 . 131-142 σ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχολεία και εκπαίδευση της περιοχής Νιγρίτας κατά την περίοδο 1913-1915 / by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Νιγρίτας, 2000 . 21 σ.: , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Η Νιγρίτα-η Βισαλτία διά μέσου της ιστορίας: Πρακτικά Β΄ Επιστημονικού Συμποσίου. Νιγρίτα 17-20 Οκτωβρίου 1996", σ. 373-393 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παρουσία των Βλάχων στα προεπαναστατικά κινήματα στην επανάσταση του 1821 και τον Μακεδονικό Αγώνα / by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, 2009 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ηπειρωτικά Γράμματα", 14 (2009) 401-412. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ναοί και το μοναστήρι της Μοσχόπολης. by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1999 . 15 σ.: , Τόμος Διεθνές συμπόσιο: Μοσχόπολις, σ. 123-137 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πού βρίσκονταν οι Σμολιάνοι by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1991 . 13 σ. , Τόμος "ΙΑ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σσ. 35-45 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η άθληση στην πνευματική ζωή του Βυζαντίου κατά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο (354-407) / by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1998 . 10 σ.: , Άρθρο από "ΙΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 39-48 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σύνθεση του πληθυσμού της περιφέρειας Γρεβενών κατά το έτος 1941 / by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Θεσσαλονίκη-Γρεβενά: Παρατηρητής, 2004 . 8 σ.: , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Τα Γρεβενά. Ιστορία - Τέχνη - Πολιτισμός: Πρακτικά συνεδρίου 2002", σ.308-315. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φυσική αγωγή και αρχαιολογία / by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1990 . 19 σ.: 24x17 εκ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο χρυσόβουλος λόγος του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου του έτους 1272 και η εκκλησία Βουλγαρίας / by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1990 . 17 σ.; , Ανάτυπο από τα "Βυζαντιακά", τ.10(1990) 229-246 24x17 εκ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι αθλητικοί αγώνες και η φυσική αγωγή στα σπουδαιότερα κέντρα της αρχαίας Ελλάδας / by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1986 . 24 σ.; 24x17 εκ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κλήμης Αρχιεπίσκοπος Αχρίδας : by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2016 . 23 σ.; , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τ.41 (2015-16) 139-162 Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βυζαντινή Μονή των Αγίων Θεοδώρων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης / by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο: "ΙΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, (28-30 Μαΐου 1993)", σ. 65-78. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πελαγονία-Μοναστήρι και ο βλαχόφωνος ελληνισμός / by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2017 . 21 σ. , Άρθρο από τα : "Μακεδονικά : σύγγραμμα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεσονικών Σπουδών", τ.42 (2017) 45-66 Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αρχιεπισκοπή Πρώτης Ιουστινιανής, Αχριδών και πάσης Βουλγαρίας : by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2019 . 255 σ.; 24x17 εκ. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη στην πρωτοβυζαντινή περίοδο 324- 565 μ. Χ. / by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2019 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στα Πρακτικά : "Γ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο "Βυζαντινή Μακεδονία" : Θεολογία - Ιστορία - Φιλολογία - Δίκαιο - Αρχαιολογία - Τέχνη. 14-15 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη", σ. 153-164. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γρεβενά και αρματολίκι της Πίνδου στη χρονική περίοδο 1760-1821 / by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1985 . 17 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος" τ.5(1984-85) 78-94 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι βλάχοι και τα βλαχοχώρια της περιοχής Γρεβενών στα χρόνια της τουρκοκρατίας 1760-1821 / by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1986 . 11 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος" τ.6(1986) 102-112 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha