Ιστορία των Ελλήνων της Αυστραλίας: by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1997 . 2 τ.: , Τόμος Α-Β | Τόμ. Α΄, Θεσσαλονίκη, Βανιας, 1997, σσ. 624. Τόμ. Β΄, Victoria, Ellikon Press, 2000. σσ. 647 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Macedonian hellenism. by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Melbourne: River Seine Press, 1990 . ix+418 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
From migrants to citizens: by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Melbourne: National Centre for Hellenic Studies & Research, 2012 . 412 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The immigrtion and settlement of Macedonian Greeks in Australia by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Bundoora: Trobe University Press, 1994 . xii+387 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The history of Greeks of Canderra and Districts. by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Melbourne: Greek Orthodox Community and Church of Canberra and Districts, 1999 . 456 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greeks in the far orient by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2011 . 696 σ.: , Τα δύο αντίτυπα αποσυρμένα. Στο 3ο αντίτυπο υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
An illustrated history of the Greeks in Australia by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Melbourne: Πανεπιστήμιο La Trobe, 1997 . xi+291 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The folksongs of Macedonia. by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Melbourne: University of Melbourne, 1980 . 2 τ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η πλαστογράφηση της ιστορίας της Μακεδονίας στην Αυστραλία / by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1994 . 36 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Το παιχνίδι με την ιστορία. Ιδεολογικά στερεότυπα και υποκειμενισμός στην ιστοριογραφία", σ. 83-119 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αποδημία των κατοίκων (17ος-19ος αι.) / by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 8 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι", σ.177-184. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικές μακεδονικές ταυτότητες και οργανώσεις αποδήμων στην Αυστραλία και ελληνική πολιτική στο μακεδονικό ζήτημα. by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2008 . 21 σ. , Τόμος "Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις", σ.495-515 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The first settlers in Australia from mainland Greece by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Melbourne: River Seine Press, 1990 . 17 σ. , Τόμος "Macedonian Hellenism", σ.333-349 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κεντρική Αμερική. by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Αθήνα: Polaris, 2009 . 22 σ. , Τόμος: Οι δρόμοι των Ελλήνων, σ.56-77 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νότια Αμερική. by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Αθήνα: Polaris, 2009 . 83 σ. , Τόμος: Οι δρόμοι των Ελλήνων, σ.78-161 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανατολική και Νότια Ασία. by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Αθήνα: Polaris, 2009 . 24 σ. , Τόμος: Οι δρόμοι των Ελλήνων, σ.162-185 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ωκεανία. by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Αθήνα: Polaris, 2009 . 61 σ.: , Τόμος: Οι δρόμοι των Ελλήνων, σ.413-473 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Macedonian organizations, the Macedonian issue and Greek foreign policy in the Diaspora. by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Αθήνα: Επίκεντρο, 2011 . 16 σ. , Τόμος "Macedonian identities through time", σ. 321-336 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Andreas G. Andrianopoylos. This is my life / by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Fitzroy, Victoria: Ellikon Publishing, 2014 . 327 σ.: 22x30 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The story of Chalkidians in Australia / by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Melbourne: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 2016 . xii+359 σ.: 27x20 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Έλληνες της Λατινικής Αμερικής = by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 2006 . 888 σ. : 24x17 εκ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha