Λεξικόν ιταλικόν και γραικικόν πρόχειρον και αναγκαιότατον Εις τους ποθούντας μανθάνειν με δυσκολίαν και εις ολίγον καιρόν την γραικικήν και ιταλικήν γλώσσαν. Περιέχον εν τω τέλει δώδεκα ωραιοτάτους διαλόγους, και έτερα τινά χρήσιμα. Νυν μετατυπωθέν μετά προσθήκης πλείστων λέξεων, Προς περισσοτέρας διδασκαλίας και γύμνασιν των φιλομαθών, επιμέλεια και διορθώσει Σ. Β. = by Σ. Β. Publication: Venezia: Νικόλαος Γλυκής, 1806 . 371 σ. ; , Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Ι 423. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη 15x9 εκ. Date:1806 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κριτικαί παρατηρήσεις εις παπυρολογικά κείμενα / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1915 . 16 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέος κώδιξ του Αρέθα / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Φιλολογικoύ Συλλόγου Παρνασσού, 1914 . 11 σ. , Τόμος Ι (1886) 106-117 Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διάγραμμα στρατιωτικής οικονομίας των Μακεδονικών χρόνων εκ Χαλκίδος/ by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικά, 1935 . 31 σ. , Τόμος Ζ' (1935) 177-208 Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νίκη Ρωμαίου στρατηγού τιμώμενη υπό μακεδονικής πόλεως / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Εν Αθήναις: Τυπ. "Εστία", 1932 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 5 (1932) 5-16 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιγραφικαί εκ Γυθείου συμβολαί εις την ιστορίαν της Λακωνικής: by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1928 . 38 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 1/1 (1928) 7-44. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσθήκη εις τας επιγραφικάς εκ Γυθείου συμβολάς / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1928 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 1/1 (1928) 152-157 Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Kaerst Julius. Geschichte des Hellenismus (= Ιστορία του [Μακεδονικού] Ελληνισμού) 1ος τόμος 3η έκδοσις 1927. Σελ. 580+xii. 2ος τόμος 2α έκδοσις 1926. Σελ. 409+xii. Λειψία παρά Teubner / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1928 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 1/1 (1928) 166-169. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρυσόβουλλον Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Πρωτόγραφον και ανέκδοτον, δι' ου επικυρούνται δωρεαί εις τους υιούς του Γεμιστού (1449) / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1928 . 30 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 1/2 (1928) 371-400 Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι διαλύσεις του Ελευσίνιου λίθου / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1929 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 2/1 (1929) 116-118 Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύμμεικτα. Η εκ Βεροίας βυζαντινή επιγραφή / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1936 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 9/1 (1936) 167-170 Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτοι επιστολαί Κοραή και προς Κοραήν / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1939 . 22 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 11 (1939) 307-328 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha