Χώραι και λαοί της Ευρώπης. by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1910 . 127 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ακρόπολις και το μουσείον αυτής. by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1911 . 189 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκλογαί ιερών ύμνων της ελληνικής Εκκλησίας κατά το επίσημον πρόγραμμα των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις του κράτους διδακτέων μαθημάτων από του σχολικού έτους 1914-1915. by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., 1915 . ιστ΄ σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Zur kritik des Johannes von Antiochia by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Leipzig: Teubner, Β. G., 1887 . 129 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1887 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της βυζαντινής λογοτεχνίας by Krumbacher, Karl Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1964 . 2 τ. , Δωρεά Πασχάλη Καραπάλη Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λόγος πανηγυρικός εις την εθνικήν και βασιλικήν εορτήν της 21 Μαίου 1913 by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1913 . 16 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος κατά το μνημόσυνον Ιωάννου Καποδιστρίου και Ιωάννου Δομπόλη εκφωνηθείς εν τη Μητροπόλει Αθηνών την 4 Φεβρουαρίου 1915. / by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1915 . 15 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή/Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Περί της τοπογραφίας των αρχαίων Θηβών. by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1914 . 40 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανδρέας Κάλβος. by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1916 . 56 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1916 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
An ethnological map illustrating hellenism in the Balkan peninsula and Asia Minor / by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: London: Edward Stanford, 1918 . 16 σ.; , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Περί της σκοπιμωτέρας διδασκαλίας των ελληνικών εις τα γυμνάσια. by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., . 16 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γένεσις και πρόοδος της ιδέας της παγκοσμίου ιστορίας by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εστία, 1913 . 16 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Per la fratellanza Italo-Greca by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Genova: χ.ε., 1919 . ix+20 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Τετράπολις του Μαραθώνος και το Ηράκλειον του Ηροδότου. by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, 1928 . 34 σ.; , Τόμος Α (1928) 117-150 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Au tombeau de Laïus. by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Monde Hellenique, 1909 . 20 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Das Schlachtfeld von Chäronea und der Grabhügel der Makedonen. by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Mitteilungen der Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts, 1903 . 30 σ.: , Τόμος 28 (1903) 301-330 Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί το Δίον της Μακεδονίας. by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Ημερολόγιον Θεσσαλονίκης, 1930 . 8 σ.: Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Πολύβιος και ο Τίτος Λίδιος περί της θέσεως του ιερού του Δίου / by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1931 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 4/2 (1931) 305-319. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί το Δίον της Μακεδονίας / by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1930 . 8 σ. : , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Θεσσαλονίκης" (1930), 246-253 Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μακεδονική πατρίς / by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Έκδοσις Εθνική, 1897 . 22 , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονικόν Ημερολόγιον: Εικονογραφημένον του έτους 1897", σ. 23-44 Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha