Φοιτητικαί σελίδες του 1901 ήτοι πλήρης περιγραφή της κατά των μεταφράσεων του Ι.Ευαγγελίου εξεγέρσεως των φοιτητών και του λαού μετά των προκαλεσάντων αυτήν αιτιών. by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Κτενά Αδελφοί, 1902 . 146 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Guide du Mussée Byzantin d'Athénes. by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Μυρτίδη, 1955 . 43+(58) σ.: Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδηγός του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών. by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Εστία, 1931 . 155 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Χριστός εν τη τέχνη. by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Ν., 1914 . 180 σ.+(1) φ.: , Στη σελ. τίτλου υπάρχει σφραγίδα του Βιβλιοχαρτοπωλείου «Βέροια», Εμμ. Αντωνιάδου. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χριστιανική και βυζαντινή αρχαιολογία: by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1942 . κδ΄+(2)+519 σ.: , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι χριστιανικαί Θήβαι της Θεσσαλίας και αι παλαιοχριστιανικαί βασιλικαί της Ελλάδος. by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1931 . If'+256 σ.: Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Βασιλική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1952 . 2 τ.: , Τόμος Α: σ. ιβ΄+229+6 αναδ. πίν. Τόμος Β: : Λεύκωμα. Πίνακες αρχιτεκτονικής-γλυπτικής-ζωγραφικής-ευρημάτων και αναστηλώσεως του μνημείου, σ.13+102 πίν.+(2) Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα βυζαντινά μνημεία της Κύπρου: by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1935 . μζ΄+(3)+60+(322)+162 σ.: Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κειμήλια του Οικουμενικού Πατριαρχείου: by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Εστία, 1937 . 114 σ.+64 πίν.: Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Όρος by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., . 168 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των βυζαντινών φορητών εικόνων τώς μονής του Σινά. by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . 1 σ. , Τόμος "Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού συνεδρίου". Τόμος Α΄, σ. 448 Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τέχνη των βυζαντινών μνημείων της Μεσημβρίας. by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Εστία, 1945 . 13 σ.: , Τόμος Κωνσταντινίδης, Μαργ., Η Μεσημβρία του Ευξείνου, σ.161-173 Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως : ιστορία και τέχνη / by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Εν Αθήναις : Βιβλ. Ιωάννου Σιδέρη, 1917 . 16σ.+(1) σ. : , Αντίτυπο κολοβό. Τυπ] Αυγή. 18x12 εκ. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο βυζαντινός ναός του αγίου Αχιλλείου της Πρέσπας και αι βουλγαρικαί περί της ιδρύσεως τούτου απόψεις by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, 1947 . 8 σ.: , Τόμος 20 (1945) 8-14 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλίας ΙΓ΄ και ΙΔ΄ αιώνος. by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1932 . 33 σ.: , Τόμος Θ' (1932) 383-415 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι βυζαντιναί σπουδαί: by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Καινή Διδαχή, 1920 . 23 σ. , Τόμος Α΄ (1920) | Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η καταστροφή του Ναού του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης από την πυρκαγιά του 1917: by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 2017 . 24 σ.; , Δημοσιευμένο στο "Εθνικόν Ημερολόγιον", Θ΄ (1894) 65-76. Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Byzantinische Malerei des XIV Jahrh in Griechenland : by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1928 . 23 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 1/1 (1928) 95-117. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεγίστη εθνική απώλεια η καταστροφή του Ναού του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης / by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", τόμ.1, τχ.Ι΄ (Αύγ.1917) 493-496 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησιαστικά χρονικά. Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης. Οι καταστραφέντες ιεροί ναοί by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", τόμ.1, τχ.Ι΄ (Αύγ.1917) 497 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha