Γεωγραφικά: by Στράβων Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1937 . 2 τ. , Τόμος Α', 2η έκδ., 1937, σ. 259. Βιβλία Α'-Γ'. Τόμος Β', 1957, σ. 160-451. Βιβλία Δ'-Ε'. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Γεωγραφικών τα περί Μικράς Ασίας: by Στράβων Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1889 . ιε+256 σ.; , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The geography of Strabo: by Στράβων Publication: London, Cambridge: Heinemann, William, 1969 . 8 τ.; , Vol.Ι,books Ι-ΙΙ, 4η ανατ., 1969, σ. xlv+533. Vol.ΙΙ, books ΙΙΙ-V, 3η ανατ., 1969, σ.viii+480. Vol.ΙΙΙ, books VI-VII, 3η ανατ., 1969, σ.viii+542. Vol.IV, books VIII-ΙΧ (Μακεδονία-Ελλάς), 3η ανατ., 1968, σ. 466. Vol.V, books Χ-ΧΙΙ, 4η ανατ., 1969, σ.viii+543. Vol.VI, books ΧΙΙΙ-XIV, 2η ανατ., 1960, σ. 398.Vol. VII, books XV-XVI, 3η ανατ., 1966, σ. 380. Vol.VIII, books XVII, 4η ανατ., 1967, σ. 510. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha