Νεοαττικά: by Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1979 . ιθ'+203+viii+63 σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μικρό τόξο του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη. by Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1995 . 130+32 πίν.+(1) σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μικρό τόξο του Γαλερίου: by Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1996 . (8)+55 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης / by Δεσπίνης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1997 . 3 τ.: , Τόμοι 1-3 30x22 εκ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη, οδός Ισαύρων 5 : by Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1995 . 10 σ.: , Άρθρο από το "Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη", τ.6(1992), σ.295-304 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οχύρωση του Δίου από τον Κάσσανδρο έως τον Θεοδόσιο Α΄ : by Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία Publication: Χ.τ.: Υπουργείο Πολιτισμού, 1997 . 10 σ.: , Άρθρο από το : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 10Α", σ.215-224 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δίον και Αλός: by Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 10 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VI: Έκτο διεθνές συμπόσιο. Τόμος 2ος", σσ. 1065-1074 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βόρεια πλευρά της Αγοράς της Θεσσαλονίκης: by Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2003 . 12 σ.: , Άρθρο από τα "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 15, 2001", σ. 229-240. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η έρευνα στο βόρειο τείχος του Δίου / by Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1987 . 11 σ.: , Τόμος:"Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 1, 1987", σσ. 189-199. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα τείχη του Δίου. Μια πρώτη επισκόπηση των ανασκαφικών δεδομένων / by Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1986 . 13 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Αρχαία Μακεδονία IV: Ανακοινώσεις κατά το τέταρτο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1983", σ. 567-579. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«Περίβολος εν τετραγώνω σχήματι». Προβλήματα της ελληνιστικής οχύρωσης του Δίου / by Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1988 . 8 σ.: , Τόμος: "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 2, 1988", σ. 153-160. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δίον : η οχύρωση της όψιμης αρχαιότητας / by Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1993 . 10 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 4, 1990", σ.195-204 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι μούσες από το Ωδείο της Θεσσαλονίκης: by Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 12 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία V". (1989) Τόμος 3, σ. 1419-1431 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναθηματικό ανάγλυφο από την Ποτείδαια / by Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . 11 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 13 (1973) 106-116 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Puer matronalis in formam Dianae. Μια κεφαλή κοριτσιού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. by Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2008 . 12 σ.: , Τόμος Amicitiae Gratia : τόμος στη μνήμη Αλκμήνης Σταυρίδη, σ. 157-168 | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δέκα αιώνες πλαστικής στη Μακεδονία: by Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2008 . 16 σ. , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 20, 2006", σ. 342-356 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ροτόντα στον "Κύκλο με την Κιμωλία": by Λάββας, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1997 . 111 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρωμαϊκή τέχνη: by Ramage, Nancy H. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 369 σ. : 29x22 εκ. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μεγάλο ανάγλυφο του Ιππέα κυνηγού από τη Θεσσαλονίκη = by Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 13 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: Θρεπτήρια: μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία = Threpteria: Studies on ancient Macedonia, σ. 142-169 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχεδιασμός και υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος "Γλυπτική και κοινωνία στη ρωμαϊκή Ελλάδα : πολιτικό, οικονομικό και θρησκευτικό πλαίσιο" / by Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2019 . 10 σ. ; , Δημοσιευμένο στο "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 28, 2014", σ. 323-332 Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha