Χημεία και Λέσβος. Το Δημαρχικόν Χημείον Μυτιλήνης και βιβλιογραφία Λέσβου. Φωτοτυπική ανατύπωση by Στεφανίδης, Μιχαήλ Κ. Publication: Χ.τ.: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1994 . κδ'+32+xii σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ακουστικόν «μυστήριον» του Βυζαντίου / by Στεφανίδης, Μιχαήλ Κ. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1924 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών"(1924) 189-195 Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha