Αι κατευθυντήριοι γραμμαί της οικονομικής μας ανασυγκροτήσεως. by Στεφανίδης, Δημοσθένης Σ. Publication: Αθήνα: Οργανισμός Ανασυγκροτήσεως, 1947 . 80 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ιμπεριαλισμός: by Στεφανίδης, Δημοσθένης Σ. Publication: Αθήνα: Αθανασούλας, Σολ. Σ., 1927 . 96 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνες και Βούλγαροι ως οικονομικοί παράγοντες εις την Βαλκανικήν by Στεφανίδης, Δημοσθένης Σ. Publication: Αθήνα: Αετός Α. Ε., 1945 . 196 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγροτική πολιτική και οικονομική πολιτική επί των συλλεκτικών έργων by Στεφανίδης, Δημοσθένης Σ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1948 . 1 τ. , Τόμος 1ος : Γαιοκτησία και γαιοκτητική πολιτική. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις την αγροτικήν πολιτικήν by Στεφανίδης, Δημοσθένης Σ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1947 . η'+215 σ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικόν πνεύμα και ελληνική ψυχή: by Τζωρτζόπουλος, Χαράλαμπος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1935 . 18 σ. , [Τυπ. Οδυσσέως Θεοδωρίδου]. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσφώνησις προς τους νέους φοιτητάς: by Στεφανίδης, Δημοσθένης Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1934 . 12 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι νέαι κατευθύνσεις της εξωτερικής εμπορικής πολιτικής: by Στεφανίδης, Δημοσθένης Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1935 . 28 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κοινωνικόν ζήτημα: by Στεφανίδης, Δημοσθένης Σ. Publication: Αθήνα: Νέος Κόσμος, 1939 . 55 σ. , Τυπώθηκε στον «Πυρσό». Περιέχει σφραγίδα της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης καθώς και αφιέρωση. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha