Κατοίκηση και φυσικό περιβάλλον στην προϊστορική Ημαθία: by Μερούσης, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 17 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VI: Έκτο διεθνές συμπόσιο. Τόμος 2ος", σσ. 735-751 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή στον νεολιθικό οικισμό Πολυπλάτανου Ημαθίας / by Μερούσης, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2000 . 11 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 12, 1998", σ.383-393 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή στον προθάλαμο του τάφου της κρίσεως στα Λευκάδια / by Στεφανή, Λιάνα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2000 . 8 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 12, 1998", σ.413-420 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή στον άξονα της Εγνατία ς: by Στεφανή, Λιάνα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2002 . 17 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 14, 2000", σ.537-553 | Περιέχει περιλήψεις στα αγγλικά. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο νεολιθικός οικισμός στον Πολυπλάτανο Ημαθίας : by Μερούσης, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2002 . 8 σ. , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 14, 2000", σ.555-562 | Περιέχει περιλήψεις στα αγγλικά. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφές στον άξονα της Εγνατίας : by Στεφανή, Λιάνα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2003 . 16 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 15, 2001", σ. 559-574. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οργάνωση του χώρου σε μια ημιορεινή περιοχή του Βερμίου: by Στεφανή, Λιάνα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2004 . 11 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, 16, 2002", σ.531-543. | Περιέχει περιλήψη στα αγγλικά. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ανασκαφές στη Μικρή Σάντα Βερμίου : by Στεφανή, Λιάνα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2004 . 12 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, 16, 2002", σ.545-556. | Περιέχει περιλήψη στα αγγλικά. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ερευνητικό πρόγραμμα του προϊστορικού οικισμού Αγγελοχωρίου. Οι γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότες και οι διατροφικές συνήθειες στο Αγγελοχώρι της ΥΕΧ / by Στεφανή, Λιάνα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2006 . 8 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 18, 2004", σ.431-438 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο νεολιθικός οικισμός στον Πολυπλάτανο Ημαθίας : by Μερούσης, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2006 . 10 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 18, 2004", σ.455-464 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συστάδα αρχαϊκών ταφών στη Βέροια και νέα στοιχεία για τις πρώιμες φάσεις κατοίκησης στην πόλη / by Στεφανή, Λιάνα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2006 . 10 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 18, 2004", σ.485-494 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφία της Ημαθίας από την εποχή του σιδήρου μέχρι την όψιμη αρχαιότητα. by Στεφανή, Λιάνα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2004 . 22 σ.: , Τόμος "Γνωριμία με τη γη του Αλεξάνδρου: Η περίπτωση του Νομού Ημαθίας", σ. 33-54 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"5000, 15000, 200000 χρόντια πριν... μια έκθεση για τη ζωή στην προϊστορική Μακεδονία": by Στεφανή, Λιάνα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2008 . 12 σ. , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 20, 2006", σ. 391-401 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προϊστορικοί οικισμοί του Νομού Ημαθίας Α' / by Μερούσης, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 28 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΘ' (1994), 339-366 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγχάρακτη κεραμεική της εποχής του χαλκού από το Αρχοντικό Πέλλας / by Μερούσης, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 . 40 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 30 (1995-96) 189-228 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ωναί εκ της Ημαθίας / by Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Μαρία Publication: Αθήνα Αρχαιολογική Εφημερίς, 2003 . 41 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Αρχαιολογική Εφημερίς", τ.142(2003), σ.155-196. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha