Τοπογραφία by Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1968 . 371 σ.: Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εφηρμοσμένη μηχανική διά γεωπόνους και δασολόγους. Μέρος πρώτον. by Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Σφακιανάκης, Εμμ. και Υιοί, 1968 . 183 σ.: Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Der derzeitige stand von forstaufschliessung und holzbringung in Griechenland unter berücksichtigung der lage und Geschichtlichen entwicklung des Forstwesens mit Vorschlägen ür die intensivierung und rationalisierung: Dissertationsarbeit zur erlangung doktorgrades an der hochschule für bodenkultur in wien. by Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1965 . 158+2 αναδ. χάρτ.: Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχέδια αγροτικών κατασκευών. by Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1969 . 68 σ.: Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα: Διοίκηση, εκπαίδευση, ίδρυση και εισαγωγή φοιτητών: by Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1993 . 97 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο δασικός πλούτος της Δυτικής Μακεδονίας. by Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, 1987 . 20 σ.: , Τόμος "Η Δυτική Μακεδονία: Χθές-σήμερα-αύριο", σ.147-167 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση στη Δυτική Μακεδονία και οι προοπτικές της. by Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, 1992 . 39 σ.: , Τόμος "Πρακτικά 2ου Πανδυτικομακεδονικού συνεδρίου", σ.143-181 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1.Παγκόσμιος ημέρα Δασοπονίας και εκδηλώσεις στο δάσος-πάρκο της Θεσσαλονίκης. Μήνυμα για την παγκόσμια ημέρα της Δασοπονίας by Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1993 . 23 σ.: Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνθήκες μετακινήσεως του ξύλου στα ελληνικά ελατοδάση=Holzbringungsverhältnisse in den Tannenwäldern Griechenlands. by Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ταμείο Δ. Δ. Πανεπιστημιακών Δασών, 1978 . 39 σ.; , Περίληψη στα αγγλικά. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα δάση του Αγίου Όρους η οδική πυκνότητα και η προστασία τους / by Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 . 25 σ.: , Πρακτικά: "Το Άγιον Όρος χθές-σήμερα-αύριο: διεθνές συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 1993", σ.311-335. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πειραματικά αποτελέσματα εκ της λειτουργίας του βαρούλκου isachsen μετά διπλού τυμπάνου διά την μετατόπισιν της ξυλείας πεύκης εις ελληνικά δάση=Research results on the operation of isachsen type double-drum winches for skidding pine wood in greek forests. by Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής, 1972 . 56 σ.: , Τόμος 14 (1972) 329-384 | Περίληψη στα γερμανικά. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ξυλομεταφορά διά των αρθρωτών ελκυστήρων εις τα ελληνικά δάση=Der Holztransport mit Knickschleppern in den Griechischen wäldern. by Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής, 1973 . 187-232 σ.: , Τόμος 16 (1973) 189-232 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δυνατότητες εφαρμογής μέσων και μεθόδων μετατοπίσεως της ξυλείας εις τα ελληνικά δάση=Possibilities on utilisation of means and methods of timber transporting in greek forests=Anwendungs möglichkeiten von Holzbringungs-mitteln und-verfehren in den Griechischen wäldern. by Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ. Publication: Αθήνα: Δάσος (Τό), 1973 . 28 σ.: , Περίληψη στα αγγλικά και στα γερμανικά. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβλήματα της ξυλομεταφοράς εις τα ορεινά δάση της Ελλάδος=Probleme des holztransportes in den bergwäldern Griechenlands. by Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής, 1974 . 56 σ.: , Τόμος 17 (1974) 249-301 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το οδικόν δίκτυον εις το πανεπιστημιακόν δάσος Περτουλίου=Das Wegenetz im Universitätswald von Pertuli. by Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1973 . 94 σ.; , Τόμος 15 (1973) 269-358 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ανάπτυξη και η αξιοποίηση του δασικού πλούτου. by Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, 1978 . 2 χ.α.+18 σ.; , Τόμος Ενημερωτικό Δελτίο, Τόμ.Α'(1978) Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το οδικό δίκτυο στο πανεπιστημιακό δάσος Ταξιάρχη=Das Wegenetz im Universitäswald Taxiarchis. by Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής, 1977 . 82 σ.: , Τόμος 20 (1977) 59-132 | Περίληψη στα αγγλικά και γερμανικά. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μετατόπισις ξύλου διά ζώων έλξεως εις ελληνικά δάση πεύκης=Holzrückung durch Zugtiere in Kieferwäldern Griechenlands. by Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής, 1975 . 50 σ.: , Τόμος ΙΗ' (1975) 97-146 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέες μέθοδοι δασικής οδοποιΐ ας στην Αυστρία με έμφαση στην εξόρυξη βράχων. Μέθοδοι μηχανικής μετατοπίσεως και μεταφοράς στην Αυστρία. by Pestal, Ernst Publication: Αθήνα: Δάσος (Τό), 1977 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρησιμοποίηση των σχοινιοεγκαταστάσεων μικρού μήκους στη συγκομιδή και μετατόπιση του ξύλου σε δάση με ορεινές συνθήκες. by Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ. Publication: Αθήνα: Δάσος (Τό), 1978 . 16 σ. , Περίληψη στα γερμανικά. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha