Λεξικό βυζαντινής ορολογίας: by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2010 . 219 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συνάντηση Συμεών και Νικολάου Μυστικού (Αύγουστος 913) στα πλαίσια του βυζαντινοβουλγαρικού ανταγωνισμού / by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1972 . 130 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Θέματα του Μακεδονικού χώρου: Το θέμα Στρυμόνος / by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά "Βυζαντινή Μακεδονία 324-1430 μ. Χ.: Διεθνές Συμπόσιο", σ. 307-320. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βοδηνά, μια βυζαντινή πόλη-κάστρο της Μακεδονίας / by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Έδεσσα: Δήμος Έδεσσας, 1995 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στον τόμο: "Πρακτικά Α' Πανελλληνίου Συμποσίου. Η Έδεσσα και η περιοχή της: Ιστορία και πολιτισμός. (Έδεσσα, 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου 1992)", σ. 165-178. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και οι σχέσεις της με τις μονές του Αγίου Όρους / by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 2 σ.: , Τόμος "Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Η επαρχιακή μητροπολιτική σύνοδος", σ.63-72 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αγία Σοφία ως Μητροπολιτικός ναός και το επισκοπείο / by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2001 . 12 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Αφιέρωμα στη μνήμη του Σωτήρη Κίσσα", σ. 549-560. | Περίληψη στα αγγλικά. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The development of the theme organisation in Macedonia / by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Melbourne: Australian Association for Byzantine Studies, 2000 . 11 σ. , Τόμος: "Byzantine Macedonia: Identity image and history", σ.128-138. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Πιερία κατά τη μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο-προβλήματα έρευνας. by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, . 16 σ.: , Τόμος "Η Πιερία στα βυζαντινά και νεώτερα χρόνια: 1ο επιστ. συνέδριο", σ. 111-126 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Πιερία κατά τον δεύτερο εμφύλιο πόλεμο του 14ου αιώνα. by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Κατερίνη: Εστία Πιερίδων Μουσών Κατερίνης, 2002 . 12 σ. , Τόμος 2ο Συνέδριο "Η Πιερία στα βυζαντινά και νεότερα χρόνια", σ.87-98 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης ως δεύτερης πόλης της αυτοκρατορίας την εποχή των Παλαιολόγων / by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ.75-82. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη «Πόλις μεγάλη και πολυάνθρωπος». Η οργάνωση της πόλης και η επιρροή της κατά τη βυζαντινή περίοδο. by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2005 . 19 σ. , Τόμος "Η Θεσσαλονίκη και ο ευρύτερος χώρος", σ. 43-61 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη, η δεύτερη πόλη της Αυτοκρατορίας, από τα τέλη του 10ου αι. ως το 1430 / by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος Θεσσαλονικέων Αθήνας, 1988 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Ιστορική πορεία της Θεσσαλονίκης: Επιστημονική ημερίδα 23 Νοεμβρίου 1985", σ. 45-62. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη, πρώτη πόλις Θετταλίας / by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1991 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο: Γ΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Άπό της ιουστινιανείου εποχής έως και της Μακεδονικής δυναστείας : Ιερά Μονή Βλατάδων, 18-20 Οκτωβρίου 1989, σ. 63-78 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Σοφίας και το Επισκοπείο / by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2007 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στα:«Πρακτικά του Ι΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου. Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Ιστορία, λατρεία και τέχνη του Ιερού ναού της του Θεού Σοφίας. Ιερά Μονή Βλατάδων, 10-12 Οκτωβρίου 1996», σ. 33-46. | Δημοσιεύτηκε και στον Τόμο "Αφιέρωμα στη μνήμη του Σωτήρη Κίσσα", σ. 549-560. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Macedonia during the byzantine period by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Melbourne: River Seine Press, 1990 . 5 σ. , Τόμος "Macedonian Hellenism", σ.117-124 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κτηματολόγιο και φορολογικό σύστημα του Βυζαντίου / by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Χ. τ. : Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (Σχολή Μωραΐτη), 2010 . 22 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Ο σκοτεινός μεσαίωνας : Επιστημονικό Συμπόσιο 16 & 17 Μαρτίου 2007", σ. 177-188. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Γρεβενά στο πλαίσιο της πολιτικής και εκκλησιαστικής ιστορίας του κράτους της Ηπείρου (α΄ μισό του 13ου αιώνα) / by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Θεσσαλονίκη-Γρεβενά: Παρατηρητής, 2004 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Τα Γρεβενά. Ιστορία - Τέχνη - Πολιτισμός: Πρακτικά συνεδρίου 2002", σ.193-203. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αγγαρεία στο Βυζάντιο / by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Θεσσαλονίκη : Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών, 1982 . 21 σ.; , Ανάτυπο από τα "Βυζαντινά", τ.11 (1982) 23-54 24x17 εκ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη: Πολιτική, κοινωνική και οικονομική εξέλιξη / by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ.88-102. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βασιλική Δ. Παπούλια (1930-2014) / by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Θεσσαλονίκη : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2014 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βυζαντιακά", 31 (2014) 9-12. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha