Ιστορία της επαναστάσεως των Παρισίων του έτους 1871.Συγγραφείσα μεν και εκδοθείσα ανωνύμως υπό ανωτέρου τινος αξιωματικού του στρατού της Βερσαλλίας, μεταφρασθείσα δε και συμπληρωθείσα εξ άλλων γαλλικών κειμένων εξεδόθη μετά εικονογραφιών... by Σταυρίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Leipzig: Μέτζγερ και Βίττιγ, 1872 . iv+376+v-vi σ.: , Συνέχεια του έργου «Ιστορία του Γαλλογερμανικού πολέμου » του ίδιου συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του γαλλογερμανικού πολέμου 1870-1871. by Σταυρίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Leipzig: Ματθές, Ερρίκος, 1872 . 620 σ.: , Συνεχίζεται στο έργο «Ιστορία της Επαναστάσεως των Παρισίων» του ίδιου συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha