Δέρκοι, κέντρον των μονοφυσιτών / by Ιωάννης, Μητροπολίτης Εφέσου Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1934 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 5 (1934) 218-221. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ταξείδια εις Θράκην / by Σταμούλης, Α. Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1935 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 6 (1935) 177-181. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ταξείδια εις Θράκην / by Σταμούλης, Α. Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1939 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 12 (1939) 249-254. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τσιγκενέ Σαράι / by Τάκης, Ν. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1939 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 12 (1939) 259-264. Από "την συλλογήν Σταμούλη" δημοσιεύονται όσα "εύρομεν περί Σεραΐου από περιηγητάς". Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ταξείδια εις την Θράκην / by Σταμούλης, Α. Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1940 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 13 (1940) 258-265. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Εβραίοι της Αδριανουπόλεως / by Σταμούλης, Α. Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1941 . 15 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 15 (1941) 163-177. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ταξείδια εις την Θράκην. Αδριανούπολις (Μετάφρασις) / by Σταμούλης, Α. Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1941 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 16 (1941) 65-82. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπωνύμια επαρχίας Σηλυβρίας / by Σταμούλης, Α. Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1941 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 16 (1941) 306-310. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επωνύμια Παναγίας εν Θράκη / by Σταμούλης, Α. Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1942 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 17 (1942) 222-226. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σηλυβρίας τοποθεσίαι / by Σταμούλης, Α. Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1942 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 17 (1942) 226-228. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μεγάλοι Βεζίραι Θράκης και εν Θράκη / by Σταμούλης, Α. Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1942 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 17 (1942) 447-449. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ταξείδια εις την Θράκην (Μεγάλος Τσεκμετζές, Κινικλή) / by Σταμούλης, Α. Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1943 . 11 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 18 (1943) 324-334. Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha