Ελληνικά δημοτικά τραγούδια by Σπυριδάκης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1962 . 3 τ.+5 δίσκοι , Τόμος 1 και 3 | Ο 2ος τόμος δεν έχει εκδοθεί Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Επιβιώσεις λαϊκής πίστεως, λατρείας και τέχνης εκ της βυζαντινής περιόδου εις την βόρειον Ελλάδα by Σπυριδάκης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1975 . 27 σ. , Τόμος "Α' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειολαδικού χώρου (Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη)", σσ.235-262 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφική αποστολή εις Ψέριμον και Τήλον της Δωδεκανήσου (9 Αυγούστου-8 Σεπτεμβρίου 1956) by Σπυριδάκης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Δωδεκανησιακό Αρχείο, 1957 . 11 σ. , Τόμος Β' (1956) 195-205 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ειδήσεις περί σκωπτικών ασμάτων του λαού εκ των βυζαντινών χρόνων / by Σπυριδάκης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 4 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 15 (1957) 275-278 24x17 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κατά τον Ε΄ π.Χ. αιώνα παρά τοις αρχαίοις Έλλησιν αντίληψις περί πολέμου και ειρήνης / by Σπυριδάκης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 8 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 15 (1957) 40-48 24x17 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της κατά το έαρ αιώρας εις τον ελληνικόν και τους λοιπούς λαούς της Χερσονήσου του Αίμου / by Σπυριδάκης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1973 . 19 σ. ; , Ανάτυπο από "Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας", (1973-74) 115-134 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο δικέφαλος αετός ιδία ως σύμβολον ή ως θέμα κοσμήσεως κατά την βυζαντινήν και μεταβυζαντινήν μέχρι των νεωτέρων χρόνων περίοδον / by Σπυριδάκης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1973 . 14 σ. ; , Ανάτυπο από "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", (1973) 162-176 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Volksüberlieferung über Alexander den Grossen in Nord-Griechenland (Makedonien und Thrakien) / by Σπυριδάκης, Γεώργιος Publication: Munchen : χ.ε., 1973 . 7 σ. ; , Ανάτυπο από "Zeitschrift fur Balkanologie", (1973) 187-194 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die erforschung des volkslieds und der volksmusik der byzantinischen epoche (4-15 Jh.) / by Σπυριδάκης, Γεώργιος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1971 . 9 σ. ; , Ανάτυπο από "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", (1971) 224-232 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha