Οι βλαχόφωνοι Έλληνες και η Ρωμουνική προπαγάνδα / by Σπηλιωτόπουλος, Αντώνιος Θ. Publication: Αθήνα: Το Κράτος, 1905 . 200 σ. Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του ελληνοτουρκικού πολέμου: by Σπηλιωτόπουλος, Αντώνιος Θ. Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1897 . 2 τ.; , Τόμ.Α΄, Ιστορία του ελληνοτουρκικού πολέμου...,Αθήνα, ..., 1897, σ. 527. Τόμ.Β΄, Ιστορία του ελληνοτουρκικού πολέμου...μέχριτης κηρύξεως του πολέμου και στρατιωτικώνχαρτών, Αθήνα, Σπυρίδων Τσαγγάρης.., 1897,σ. 368. Β΄ τόμος διπλός προερχόμενος από τη Δωρεά Ελλην.Προξενείου Καϊρου. | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Les vlachophones Grecs et la propagande Roumaine. by Σπηλιωτόπουλος, Αντώνιος Θ. Publication: Αθήνα: Πανελλήνιο Κράτος, 1910 . 148 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1910 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
La Macédoine et l'hellénisme: by Σπηλιωτόπουλος, Αντώνιος Θ. Publication: Αθήνα: Αποστολοπούλου, 1904 . 153 σ.: Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Lettres sur la question de Macédoine=Επιστολαί επί του μακεδονικού ζητήματος. by Σπηλιωτόπουλος, Αντώνιος Θ. Publication: Αθήνα: Κράτος, το, 1904 . 72+68 σ. Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κακοποιά πνεύματα της ελληνικής ιστορίας από των αρχαίων χρόνων μέχρι της σήμερον: by Σπηλιωτόπουλος, Αντώνιος Θ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1925 . 238 σ. Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί σωτηρίας της πατρίδος by Σπηλιωτόπουλος, Αντώνιος Θ. Publication: Αθήνα: Κράτος (το), 1907 . ιστ΄+120 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha