Γεωργική κατάσταση στη Νάουσα, 1820 ως σήμερα / by Σπάρτσης, Νικόλαος Publication: Νάουσα: Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας "Αναστάσιος Μιχαήλ ο Λόγιος", 1999 . 32 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Νάουσα: 19ος-20ός αιώνας", σ. 274-306. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικογένεια Λόγγου : παρουσία και δράση στα κοινά της Νάουσας (τέλος 19ου-αρχές 20ου αι.) / by Σπάρτσης, Νικόλαος Publication: Νάουσα : χ.ε., 2008 . 10 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.124(2008) σ.8-17 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έξω Παπαντή : η θεία Νούλα η Ράιου (ένα μνημόσυνο) / by Σπάρτσης, Νικόλαος Publication: Νάουσα : χ.ε., 2004 . 4 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.106(2004) σ.12-15 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τέσσερα προσκυνήματα στη Νάουσα / by Σπάρτσης, Νικόλαος Publication: Νάουσα : χ.ε., 2004 . 4 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.109(2004) σ.36-39 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα παραδοσιακά τραγούδια στη Νιάουστα / by Σπάρτσης, Νικόλαος Publication: Νάουσα : χ.ε., 1996 . 3 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.75(1996) σ.78-80 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα παραδοσιακά τραγούδια και οι χοροί στη Νιάουστα : τραγούδια της ρομαντικής εποχής / by Σπάρτσης, Νικόλαος Publication: Νάουσα : χ.ε., 1997 . 6 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.80(1997) σ.30-35 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα παραδοσιακά τραγούδια και οι χοροί στη Νιάουστα : τραγούδια της ρομαντικής εποχής (ΙΙ) / by Σπάρτσης, Νικόλαος Publication: Νάουσα : χ.ε., 1997 . 5 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.81(1997) σ.37-41 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Αραμπατζίδοι και οι καραγουγέαδοι στη Νιάουστα / by Σπάρτσης, Νικόλαος Publication: Νάουσα : χ.ε., 1990 . 6 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.51(1990) σ.52-57 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha