Η τουρκομάχος Ελλάς. Ποιήμα επικόν / by Σούτσος, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Δ. Φέξη, 1882 . 196 σ. ; , Οι σ. α΄-ε΄ φωτοτυπημένες. Γκίνης-Μέξας 2559. Δεμένο μαζί με άλλα. 18x12 εκ. Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα ποιητικά επί του Ανατολικού πολέμου / by Σούτσος, Αλέξανδρος Publication: Εν Αθήναις: Τύποις Αλεξάνδρου Γκαρμπολά, 1857 . 2χ.α+8+2χ.α.+ε+232 σ. ; , Βιβλιογραφία:Γκίνης-Μέξας Γ/ 7124. 21x14 εκ. Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Τρίτη Σεπτεμβρίου: by Σούτσος, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Ανεξάρτητος, Ο, 1843 . 93 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. Γκίνης -Μέξας 3801. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1843 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τρίτη Σεπτεμβρίου: by Σούτσος, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Ανεξάρτητος, Ο, 1843 . 15 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. Γκίνης -Μέξας 3801. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1843 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή των εις το εξωτερικόν δημόσιον δίκαιον της Ελλάδος αναγόμενον επισήμων εγγράφων=Recueil des documents authentiques relatifs au droit public extérieur de la Grèce publié par ordre et approbation du départment de la Maison Rouale et des relations extérieures. by Σούτσος, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1858 . (8)+874 σ. , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1858 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σάτυραι. by Σούτσος, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος, 1972 . (2)+30+8 σ. , 1η έκδοση: Ύδρα, 1827. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τουρκομάχος Ελλάς : ποίημα επικόν / by Σούτσος, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα : Καταστήματα "Ο Κοραής" Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1882 . 179 σ.: 18x13 εκ. Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άπαντα / by Σούτσος, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα : Γεώργιος Φεξης, 1916 . 360 σ.: 21x14 εκ. Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha