Λεξικόν Σούδα (Σουΐδα) by Σουΐδας Publication: Χ.τ.: Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός, . 6 τ. , Φωτοτυπική ανατύπωση του Suidae lexicon. Berolini: Typis et Impensis Georgii Reimeri, 1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Βυζαντινό λεξικό Σουΐδα: Το μεν παρόν βιβλίον Σούδα, οι δε συνταξάμενοι τούτο άνδρες σοφοί: by Σουΐδας Publication: Θεσσαλονίκη: Θύραθεν, 2012 . 1255 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha