Παροιμίαι Σολομώντος. by Σολομών, Βασιλεύς των Εβραίων Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1932 . 223 σ. , Στη σελίδα τίτλου σφραγίδα « Εκκλησιαστικός Φάρος 1908-1932 Πάνταινος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1932 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Σολομώντος βασιλέως Άσμα Ασμάτων: by Σολομών, Βασιλεύς των Εβραίων Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1932 . 32 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σολομώντος βασιλέως Άσμα Ασμάτων: by Σολομών, Βασιλεύς των Εβραίων Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Εκκλησιαστικός Φάρος, 1932 . 24 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha