Α greek economist's journal with an introduction on Hellenism by Σμπαρούνης, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Derbis, Ν., 1975 . 564 σ.: Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέται και αναμνήσεις εκ του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. by Σμπαρούνης, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1950 . οστ΄+426 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημόσια οικονομική: by Σμπαρούνης, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, 1955 . τ. , Τόμος 1ος Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκέψεις τινές διά μεταπολεμικήν βιώσιμον Ελλάδα by Σμπαρούνης, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1945 . η+191 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha