Περί θρησκευτικού συναισθήματος λόγος εκφωνηθείς κατά την επέτειον εορτήν της κεντρικής ελληνικής σχολής Φιλιππουπόλεως / by Σκορδέλης, Βλάσιος Γ. Publication: Κωνσταντινούπολη: Τύποις Βουτυρά και Σια, 1874 . 21 σ. ; , Στη σελίδα τίτλου και στο εσωτερικό του βιβλίου σφργ. της «Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης» και της «Εταιρείας των Μεσαιωνικών Ερευνών» 15x13 εκ. Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πατρίς της ηγεμονίδος Σοφίας, μνηστής του διαδόχου Κωνσταντίνου by Σκορδέλης, Βλάσιος Γ. Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1889 . 53 σ. Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακικαί μελέται / by Σκορδέλης, Βλάσιος Γ. Publication: Leipzig: Τύποις Ουάλτερ Βιγάντου, 1877 . 46 σ. ; , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα 21x13 εκ. Date:1877 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί Θράκης: by Σκορδέλης, Βλάσιος Γ. Publication: Κωνσταντινούπολη: Ανατολικός Αστήρ, 1865 . 28 σ. Date:1865 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θράκη: by Σκορδέλης, Βλάσιος Γ. Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1957 . 18 σ. , Τόμος 22 (1957) 305-320 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα / by Σκορδέλης, Βλάσιος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 2 (1929) 121-128. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha