Περί της κρητικής διαλέκτου. by Σκιάς, Ανδρέας Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1891 . (1)+168 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραγνωριζομένη αντωνυμία της αρχαίας κρητικής διαλέκτου: by Σκιάς, Ανδρέας Ν. Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1915 . 12 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αληθής χαρακτήρ του λεγομένου γλωσσικού ζητήματος / by Σκιάς, Ανδρέας Ν. Publication: Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903 . 55 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγκαίον επίμετρον. by Σκιάς, Ανδρέας Ν. Publication: Αθήνα: Νομική, 1906 . 128 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άμυνα κατά φιλονικούντος θεσιθήρα. by Σκιάς, Ανδρέας Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1906 . 111 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γνώμαι περί αναδιοργανώσεως της μέσης εκπαιδεύσεως. by Σκιάς, Ανδρέας Ν. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1921 . 94 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολαί εις την τοπογραφίαν της Βοιωτίας / by Σκιάς, Ανδρέας Ν. Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου της Εστίας Κ. Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη, 1900 . 26 σ.; Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόχειρος υποτύπωσις μεταρρυθμίσεως της Ελληνικής Πολιτείας / by Σκιάς, Ανδρέας Ν. Publication: Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910 . 147 σ. ; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 24x17 εκ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δευτερολογία περί του ζητήματος της απλοποιήσεως της γραφομένης γλώσσης και της ορθογραφίας. by Σκιάς, Ανδρέας Ν. Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίς Εθνικού Πανεπιστημίου, 1916 . (4)+101 σ. , Τόμος (1915-16) 50-145 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της προταθείσης απλοποιήσεως της γραφομένης ελληνικής γλώσσης. by Σκιάς, Ανδρέας Ν. Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίς Εθνικού Πανεπιστημίου, 1913 . 60 σ. , Τόμος (1912-13) 245-304 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της σημασίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσης ως οργάνου καθολικής παιδεύσεως: by Σκιάς, Ανδρέας Ν. Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1892 . 14 σ. , Τόμος ΙΕ (1892) 161-174 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Skyphos a figures rouges trouvé a Éleusis (Musée National d'Athenes). by Σκιάς, Ανδρέας Ν. Publication: Paris: Monuments et Μémoires, 1901 . 15+(2) σ.: , Τόμος VII (1900) fasc.Ι | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της παρούσης καταστάσεως της περί τα ελλ. γράμματα φιλολ. επιστήμης: by Σκιάς, Ανδρέας Ν. Publication: Αθήνα: Παιδαγωγικόν Δελτίον εκδιδόμενον υπό του εν Αθήναις Ελληνικού Διδακτικού Συλλόγου, 1910 . 18 σ. , Τόμος Ε (1910) | Τυπογρ.: Βασιλική τυπογαφία Ραφτάνη-Παπαγεωργίου | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κατάργισις των σχολικών εξετάσεων. by Σκιάς, Ανδρέας Ν. Publication: Αθήνα: Παιδαγωγικόν Δελτίον εκδιδόμενον υπό του εν Αθήναις Ελληνικού Διδακτικού Συλλόγου, 1914 . 8 σ. , Τόμος 7 (1914) | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha