Πρώτα συμπεράσματα από την ανασκαφή του αρχαίου νεκροταφείου στη Θέρμη (Σέδες) / by Σκαρλατίδου, Ευδοκία Publication: Χ.τ.: Υπουργείο Πολιτισμού, 1997 . 14 σ.: , Άρθρο από το : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 10Α", σ.477-490 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας νέος κρατήρας του Λυδού από το νεκροταφείο στη Θέρμη (Σέδες) Θεσσαλονίκης. Το εμπόριο και η παραγωγή των αγγείων του Αττικού αγγειογράφου και του εργαστηρίου του στη Μακεδονία. by Σκαρλατίδου, Ευδοκία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 15 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VI: Έκτο διεθνές συμπόσιο. Τόμος 2ος", σσ. 1031-1045 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δοκιμαστική ανασκαφική έρευνα στην «Τράπεζα» Γκόνα Θεσσαλονίκης. Πρώτη παρουσίαση / by Σκαρλατίδου, Ευδοκία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2005 . 14 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 17, 2003", σ. 213-226 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφές στην αρχαία Πλωτινόπολη / by Σκαρλατίδου, Ευδοκία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1988 . 17 σ.: , Τόμος "Iστορική, αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη Θράκη: Συμπόσιο", σ. 109-125 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή στο αρχαϊκό νεκροταφείο Αβδήρων / by Σκαρλατίδου, Ευδοκία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1987 . 9 σ.: , Τόμος: "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 1, 1987", σσ. 421-429. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δοκιμαστική ανασκαφική έρευνα στα Άβδηρα / by Σκαρλατίδου, Ευδοκία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1988 . 12 σ.: , Τόμος: "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 2, 1988", σ. 459-470. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφικά προβλήματα στην περιοχή του βόρειου οχυρωματικού περιβόλου των αρχαίων Αβδήρων / by Σκαρλατίδου, Ευδοκία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1992 . 8 σ.; , Τόμος: "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 3, 1989", σ. 569-576. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το αρχαίο νεκροταφείο στη Θέρμη (πρώην Σέδες) Θεσσαλονίκης. by Σκαρλατίδου, Ευδοκία Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2007 . 14 σ.: , Τόμος "Ο χρυσός των Μακεδόνων", σ.143-156 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαϊκή χάλκινη υδρία από το νεκροταφείο της Θέρμης (Σέδες) Θεσσαλονίκης / by Σκαρλατίδου, Ευδοκία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2007 . 15 σ.: , Τόμος: "Αρχαία Μακεδονία VII" σσ. 499-513. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νεκροταφείο της Θέρμης (πρώην Σέδες) Θεσσαλονίκης 20 χρόνια έρευνας by Σκαρλατίδου, Ευδοκία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2009 . 16 σ. , Τόμος "Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη : επετειακός τόμος", σσ. 329-344 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικισμοί και εγκαταστάσεις ιστορικών χρόνων μέσα στα όρια της «Χώρας» των Αβδήρων / by Σκαρλατίδου, Ευδοκία Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1990 . 18 σ.: , Τόμος: Συνέδριο: Μνήμη Δ. Λαζαρίδη (Καβάλα 9-11 Μαΐου 1986), σ. 611-628. | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Klazomenai, Teos and Abdera: by Μουστάκα, Αλίκη Publication: Θεσσαλονίκη: Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 2004 . 360 σ.: Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέα οικιστικά στοιχεία από το αρχαίο πόλισμα στη θέρμη Θεσσαλονίκης / by Σκαρλατίδου, Ευδοκία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2013 . 10 σ.: , Αρθρο από το "Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 23, 2009", σ.327-336 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή αρχαίων σπιτιών στο βόρειο περίβολο των Αβδήρων / by Σκαρλατίδου, Ευδοκία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1995 . 10 σ. , Άρθρο από το "Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη", τ.6(1992), σ.685-694 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρώτες παρατηρήσεις από την ανασκαφική έρευνα στην "Τράπεζα" της Θέρμης (Σέδες) Θεσσαλονίκης / by Σκαρλατίδου, Ευδοκία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2015 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 25, 2011", σ. 423-434. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνικός αποικισμός στην Αιγαιακή Θράκη / by Σκαρλατίδου, Ευδοκία Publication: Αθήνα : χ.ε., 1984 . 9 σ. : , Δημοσιευμένο στο "Αρχαιολογία",τχ.13(1984) 50-58 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία σπίτια στα Άβδηρα / by Σκαρλατίδου, Ευδοκία Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1991 . 14 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 (1992), σ.15-28 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha