Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία, ΠΓΔΜ: by Σιούσιουρας, Πέτρος Π. Publication: Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Ηρόδοτος, 2003 . 341 σ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα νέα Βαλκάνια από τη γεωπολιτική της μετάβασης στην προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης by Κουβερτάκης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Ηρόδοτος, 2007 . 775 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: The new Balkans: disintegation and reconstruction Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Μακεδονικό ζήτημα και η ελληνική εξωτερική πολιτική: by Σιούσιουρας, Πέτρος Π. Publication: Αθήνα: Ποιότητα, . 268 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεγάλη ιδέα και εθνική ολοκλήρωση: by Σιούσιουρας, Πέτρος Π. Publication: Αθήνα: Ηρόδοτος, 2007 . 25 σ. , Τόμος "Τα νέα Βαλκάνια απο τη γεωπολιτική της μετάβασης στην προοπτική...", σ.581-605 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Geopolitical expediencies and foreign policy implications in Greece, Serbia and Bulgaria following the signing of the Lausanne Treaty / by Σιούσιουρας, Πέτρος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2003 . 13 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 44/1 (2003) 81-93 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Geopolitical interests in the Corfu incident and the peaceful resolution of disputes in the Context of the League of the Nations / by Σιούσιουρας, Πέτρος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2002 . 15 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 43/2 (2002) 227-241 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha