Το Γαλλικό προξενείο της Αρτας (1702-1789): by Σιορόκας, Γεώργιος Α. Publication: Ιωάννινα: Ίδρυμα Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου, 1981 . 508 σ.; , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχέσεις των Γάλλων με το Πασαλίκι του Μπερατιού (1807-1808). by Σιορόκας, Γεώργιος Α. Publication: Ιωάννινα: Δωδώνη: Επιστημονική Επετηρίδα Του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων, 1975 . 28 σ. , Τόμος Δ (1975) 351-376 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αλή Πασάς και οι Αυτοκρατορικοί Γάλλοι της Επτανήσου: by Σιορόκας, Γεώργιος Α. Publication: Χ.τ.: Δωδώνη: Επιστημονική Επετηρίδα Του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων, 1974 . 63 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα άγνωστο τουρκοβενετικό σχέδιο για την ανταλλαγή των Κυθήρων με τα Καδηλίκια Πρέβεζας και Βόνιτσας (1732/3) / by Σιορόκας, Γεώργιος Α. Publication: Ιωάννινα : Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1983 . 14 σ.; , Ανάτυπο από το "Ηπειρωτικό Ημερολόγιο", τ.5(1983) 37-51 24x17 εκ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιγνάτιος ο Λέσβιος και οι Γάλλοι (1807, 1813) : by Σιορόκας, Γεώργιος Α. Publication: Ιωάννινα : Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1988 . 28 σ.; , Ανάτυπο από τη "Δωδώνη", τ.17 (1988) 63-91 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha