Αγόρευσις Ανάργυρου Ν.Σιμόπουλου, βουλευτού Παρνασσίδος συζητουμένου εν τη Βουλή του προυπολογισμού του 1894 by Σιμόπουλος, Ανάργυρος Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1894 . 102 σ.+πίν. Date:1894 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανάργυρου Ν.Σιμόπουλου, βουλευτού αγόρευσις εν τη Βουλή κατά τας συνεδριάσεις της 26 και της 27 Φεβρουαρίου 1891 συζητουμένου του προυπολογισμού by Σιμόπουλος, Ανάργυρος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1891 . 125 σ. Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανάργυρου Ν.Σιμόπουλου, βουλευτού αγόρευσις εν τη Βουλή κατά τας συνεδριάσεις της 28, 29 και 31 Ιανουαρίου 1892 συζητουμένου του προυπολογισμού by Σιμόπουλος, Ανάργυρος Publication: Αθήνα: Αγγελόπουλος, Ιωάννης, 1892 . 151 σ. Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Réponse au discours de Μ. le ministre des finances présentant a la chambrde hellénique le budget de 1891 by Σιμόπουλος, Ανάργυρος Publication: Θεσσαλονίκη: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1891 . 64 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απάντησις Αναργ. Ν.Σιμόπουλου, βουλευτού Φθιώτιδος και Φωκίδος, εις τον λόγον του Υπουργού των Οικονομικών, εισηγούμενου εν τη Βουλή, εν τη συνεδρίασει της 10 Δεκεμβρίου 1890, τον προυπολογισμόν του 1891 by Σιμόπουλος, Ανάργυρος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1891 . 64 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha