Κωνσταντίνος Καραμανλής. Άρχείο, γεγονότα και κείμενα by Καραμανλής, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1992 . 12 τ.: , Τόμος 1: Η ανοδική πορεία 1946-1956. Τόμος 2: Οκταετία δημιουργίας 1956-1963. 1.3.1956 -31.12.1957. Τόμος 3: 1.1.1958 -1.3.1959. Τόμος 4: 2.3.1959 -31.3.1961. Τόμος 5: 1.4.1961 -7.7.1963. Τόμος 6: Περίοδος δοκιμασίας 1963-1974 8.7.1963 -21.4.1967. Τόμος 7: 21.4.1967 -24.7.1974 Τόμος 8: Αναστήλωση της Δημοκρατίας 1974-1977 24.7.1974 -3.9.1975. Τόμος 9:4.9.1975 -21.10.1977. Τόμος 10: Η Ελλάδα στην Ευρώπη 1977-1980 23.10.1977-31.12.1978. Τόμος 11: 1.1.1979-15.5.1980. Τόμος 12: Πρόεδρος της Δημοκρατίας 1980-1995 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12),

Actions: Add to cart
Alexandre Ypsilanti correspondance inédite: by Ars, G. L. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 144 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το καθεστώς των νησίδων στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η μαρτυρία των πηγών by Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2012 . 53 σ.; Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντινούπολη 1856-1908: by Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1995 . 117 σ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική εξωτερική πολιτική μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης: by Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, 1977 . 207 σ. ; 24x17 εκ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απόφαση για την επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας στη Μικρά Ασία. by Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Ίκαρος, 2009 . κ'+103 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καραμανλής 1907-1998: by Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Ίκαρος, 2011 . 271 σ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα όρια της διαβαλκανικής συνεργασίας πριν από τους Βαλκανικούς Πολέμους / by Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1993 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων 1910-1914", σ.17-24. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνικός τύπος απέναντι στο σερβικό ζήτημα, 1804-1830 / by Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1979 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο συμπόσιο: "Συνεργασία Ελλήνων και Σέρβων κατά τους απελευθερωτικούς αγώνες", σ.175-183. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απόφαση για την οργάνωση του ένοπλου αγώνα / by Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1987 . 11 σ. , Τόμος "Ο Μακεδονικός αγώνας: Συμπόσιο (1984)", σ. 51-61 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική βαλκανική πολιτική και η Μακεδονία=Greece's Balkan policy and Macedonia. by Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Melbourne: Πανμακεδονική Ένωση Νέας Νοτίου Ουαλίας, 1990 . 6 σ.: , Τόμος Δημήτρια 95, σ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ελληνορουμανικόν Σύμφωνον της 21 Μαρτίου 1928 / by Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1974 . 12 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 14 (1974) 151-162 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καθοριστικές παράμετροι στη διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, 1936-1949. by Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Καστανιώτης, 2003 . 7 σ. , Τόμος "Η Ελλάδα '36-'49: Από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο", σ. 37-43 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διπλωματική και στρατιωτική προετοιμασία του Μακεδονικού Αγώνα: by Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 8 σ. , Τόμος Έτος ΝΘ΄, 118 (Χριστ.1985) 173-180 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σύσταση της Φιλικής Εταιρείας: by Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 2011 . 15 σ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απόφαση για την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας / by Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1981 . 27 σ. ; 24x17 εκ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και η εξέγερση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Μια επανεκτίμηση / by Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 18 σ. , Τόμος: Μνήμη Αλέξανδρου Υψηλάντη: 200 χρόνια από τη γέννησή του, σ. 59-76. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Southeast European maritime commerce and naval policies:   Publication: New York: Columbia University Press 1988 . xvi+410 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα: by Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Ίδρυμα "Κωνσταντίνος Καραμανλής", 2008 . 3 τ. , Τόμος Α΄, σ. 527.. Τόμος Β΄, σ. 566.. Τόμος Γ΄, σ. 567. | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
The Dodecanese question during the second world war : Greece, Turkey and the Allies / by Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2013 . 153 σ. ; 29x21 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha