Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη: by Πετρίδης, Παύλος Publication: Θεσσαλονίκη: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1994 . 112+23 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La ville de Thessalonique dans la prose locale (1935-1985) / by Σατραζάνης, Αντώνης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1996 . 287 σ. , Περίληψη στα ελληνικά. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου της Έδεσσας (1872-1874). by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1991 . 163 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Érudits grecs de la diaspora: by Σατραζάνης, Αντώνης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2007 . 112 σ.: Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γαλλική στρατιά στη Θεσσαλονίκη: by Σατραζάνης, Αντώνης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2012 . 143 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου της Έδεσσας (1872-1874) / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2004 . 17 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Ανθολογία κειμένων περί του Μακεδονικού Αγώνος", σ. 213-229. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Έδεσσας (1872-1874) by Σατραζάνης, Αντώνης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2002 . 8 σ.: , Τόμος "Γνωριμία με τη γη του Αλέξανδρου", σσ. 231-238 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λαϊκή πλατεία Βαρδάρη μέσα από 3 πεζογράφους της Θεσσαλονίκης: Ντίνος Χριστιανόπουλος, Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, Τόλης Καζαντζής / by Σατραζάνης, Αντώνης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1986 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912. Συμπόσιο: Θεσσαλονίκη, 1-3 Νοεμβρίου 1985", σ. 417-425. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική κοινότητα της Επανομής κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Οργάνωση και λειτουργία. Πρώτη προσέγγιση. by Σατραζάνης, Αντώνης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1991 . 10 σ. , Τόμος "Η διαχρονική πορεία του κοινοτισμού στη Μακεδονία": (1988), σ.281-290 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ειρηνικό έργο του γαλλικού στρατού στη Μακεδονία by Σατραζάνης, Αντώνης Publication: Θεσσαλονίκη: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1994 . 22 σ. , Τόμος Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη, σ. 91-112 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη. Στιγμές ιστορίας /   Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 2016 . 447 σ. : 29x29 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γρηγόριος Ζαλύκης ή Ζαλύκογλου(ς) : ένας Θεσσαλονικεύς λόγιος του διαφωτισμού / by Σατραζάνης, Αντώνης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2013 . 10 σ. , Άρθρο από το περιοδικό "Θεσσαλονίκη" (2013), σ.109-118 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα του χώρου στην πόλη στους πεζογράφους της Σχολής της Θεσσαλονίκης. Η περίπτωση του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη και του βιβλίου του "Μητέρα Θεσσαλονίκη" / by Σατραζάνης, Αντώνης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1985 . 9 σ. , Άρθρο στο περιοδικό : "Θεσσαλονίκη", 1 (1985) 685-693. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La transformation urbaine de l'espace de Thessaloniki dans l'oeuvre de Dinos Christianopoulos et Giorgos Ioannou / by Σατραζάνης, Αντώνης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1990 . 63 σ. , Άρθρο στο περιοδικό : "Θεσσαλονίκη", 2 (1990) 463-491. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πλατεία Βαρδάρη στο πεζογραφικό έργο του Γιώργου Ιωάννου / by Σατραζάνης, Αντώνης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1992 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θεσσαλονίκη", 3 (1992) 311-324. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εμφανίσεις του Γάλλου στρατηγού Μωρίς Πωλ Εμμάνουελ Σαράιγ στη Θεσσαλονίκη με τα στρατεύματα της Αντάντ Κορνιάλ / by Σατραζάνης, Αντώνης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 24 σ. , Δημοσιευμένο στο περ. "Θεσσαλονίκη", 4 (1994) 227-250. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγιοι της Θεσσαλονίκης από την αναγέννηση έως τον νεοελληνικό διαφωτισμό. Μια σύντομη επισκόπηση / by Σατραζάνης, Αντώνης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1999 . 31 σ. , Δημοσιευμένο στο περ. "Θεσσαλονίκη", 5 (1999) 147-177. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκπαιδευτικά, οικονομικά, κοινωνικά, και ιστορικά δεδομένα για την Επανομή στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα / by Σατραζάνης, Αντώνης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2002 . 12 σ.: , Τόμος: "Θεσσαλονίκη", 6 (2002) 195-206 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ και οι φιλοσοφικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη / by Σατραζάνης, Αντώνης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2008 . 12 σ. , Τόμος: "Θεσσαλονίκη", 7 (2008) 125-136 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha