Μνημόσυνα: Σαραντής Αρχιγένης / by Σαραντής, Μιλτιάδης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", τ.1, τχ.Γ΄-Δ΄ (1928) 483-492. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημόσυνα. Ευεργέται Μακράς Γέφυρας / by Σαραντής, Μιλτιάδης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1932 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 3 (1932) 389-391. Καταγράφεται ο:Ανδρέας Λαμπαδαρίδης Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κώδικες της Επισκοπής Μητρών και Αθύρα / by Σαραντής, Μιλτιάδης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1934 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 5 (1934) 163-178. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τα πανηγύρια της Θράκης / by Σαραντής, Μιλτιάδης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1937 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 8 (1937) 412-419. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιγραφή της Αδριανουπόλεως από τον Εβλιγιά Τσελεμπήν /   Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1941 . 50 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 15 (1941) 5-54. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Δέλτα του Βυζαντίνου / by Σαραντής, Μιλτιάδης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1944 . 78 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 19 (1944) 189-266. Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Δέλτα του Βυζαντίνου (Συνέχεια) / by Σαραντής, Μιλτιάδης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1944 . 46 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 20 (1944) 137-182. Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ελληνικός πληθυσμός κατά το έτος 1911 εις τας περιοχάς του οθωμανικού κράτους / by Σαραντής, Μιλτιάδης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1955 . 18 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 23 (1955) 158-175. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha